นายกิตติธัช ไชยอรรถ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบข้าวสาร ปลากระป๋อง มาม่า ผ่านนางณภัสวรรณ ปัทมะดิลก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ตามาง ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายกิตติธัช ไชยอรรถ
ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม มอบข้าวสาร ปลากระป๋อง มาม่า ผ่านนางณภัสวรรณ ปัทมะดิลก พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.ตามาง ต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง

และ อสม. เป็นตัวแทนไปมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ยากไร้ติดเตียง ยากไร้ติดบ้าน และผู้พิการในพื้นที่ รพ.สต.ตามาง ในสถานการณ์โควิด-19 เราต้องช่วยเหลือดูแลกัน

#ขอขอบคุณร้านทองยิ่งเจริญแสนตุ้งที่ร่วมสนับสนุนมาในครั้งนี้ด้วยครับ

อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อหมอ เพื่อทุกคน #เราจะข้ามผ่านวิกฤติCOVID-19นี้ไปด้วยกัน