พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

กำชับมาตรการป้องกันการลักลอบขนคนจากประเทศเพื่อนบ้านขึ้นเรือประมงผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย
ที่ห้องประชุมวิรัตน์โยสินทร์ อาคาร3 ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัวและป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี เน้นย้ำมาตรการป้องกัน การลักลอบขนคนจากประเทศเพื่อนบ้าน ขึ้นเรือประมงผ่านเข้ามาในราชอาณาจักรไทยโดยผิดกฎหมาย จากการประกาศพรก.ฉุกเฉิน ปิดช่องทางเข้ามาในราชอาณาจักร ไม่ว่าจะเป็นทางอากาศ ทางน้ำ

หรือทางบก
ทั้งนี้พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ไวศยะ ผช.ผบ.ตร. ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ,ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง,ตำรวจน้ำ และเจ้าหน้าที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมง ให้กำชับ ผู้ประกอบการท่าเรือ เรือประมงพานิช รวมทั้งประมงพื้นบ้านขอความร่วมมือ ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องตรวจเข้ม และคัดกรองอย่างละเอียด ก่อนเข้าเทียบท่า เพื่อป้องกันการลักลอบขนคน และการแพร่เชื้อไวรัสโควิด19 ซึ่งชาวประมงที่มีการเทียบท่า และจำเป็นต้องพักค้างคืน ให้อยู่ในเรือเท่านั้น หรือไม่ผู้ประกอบการท่าเรือให้จัดที่พัก โดยการแยกกักตัวจากผู้อื่น 14 วัน
อย่างไรก็ตาม ในพื้นที่ภาคตะวันออกยังไม่พบผู้กระทำผิดดังกล่าว พล.ต.ท. จารุวัฒน์ ได้มอบหมายให้จันทบุรีและตราดที่มีพื้นที่ติดชายแดน ประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อให้ออกคำสั่งและวางมาตรการเข้มงวดกับชาวประมงหากมีการฝ่าฝืน ให้ดำเนินคดีตามกฏหมายอย่างเคล่งคลัด

///สุปราณี จันทบุรี