ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายระดมฉีดน้ำทั่วเมือง พร้อมเชิญชวนให้ประชาชน หน่วยงาน ทุกองค์กรฉีดพ่นละอองน้ำให้ทั่วเมืองสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและเพื่อสร้างโอกาสในการทำฝนเทียม

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายระดมฉีดน้ำทั่วเมือง พร้อมเชิญชวนให้ประชาชน หน่วยงาน ทุกองค์กรฉีดพ่นละอองน้ำให้ทั่วเมืองสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและเพื่อสร้างโอกาสในการทำฝนเทียม

ก่อนเที่ยงวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย พ.อ.พศิน แสงคำ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย ฝ่ายทหาร ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นายไพฑูรย์ นาคแท้ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 15 เชียงราย นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย พร้อมหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้นำรถบรรทุกน้ำและรถฉีดพ่นละอองน้ำ รวมทั้ง เครื่องพ่นน้ำ LUF 60 ทำการฉีดพ่นน้ำตามจุดต่าง ๆ ในจุดสัญลักษณ์และย่านชุมชนหนาแน่นของ จังหวัดเชียงราย ที่บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ห้าแยกพ่อขุน ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง วงเวียนหอนาฬิกาเทศบาลนครเชียงราย ถนนสายต่าง ๆ ชุมชนบ้านเรือนร้านค้าของประชาชน เพื่อสร้างความชุ่มชื้นในอากาศและเพื่อสร้างโอกาสในการทำฝนเทียม สำหรับแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กและหมอกควันที่ปกคลุมทั่วไปในบริเวณชุมชนและย่านที่มีประชาชนหนาแน่นของจังหวัดเชียงราย ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพพลานามัย และสุขอนามัยที่ดีของประชาชนติดต่อกันนานหลายวัน

โดยทางผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังได้ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงาน องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วไปได้ร่วมกันออกมาฉีดพ่นน้ำเป็นละอองสู่อากาศพร้อมกันในเวลา 11.00 น.โดยทางจังหวัดได้นำเครื่องมืออุปกรณ์ดังกล่าวไปฉีดพ่นบริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช ถนนพหลโยธิน และหอนาฬิกานครเชียงราย ถนนบรรพปราการ อำเภอเมืองเชียงราย เช่นเดิม จากนั้น ได้ตระเวนออกฉีดพ่นน้ำสร้างความชุ่มชื้นและความไปตามถนนสายต่าง ๆ ซึ่งในวันเดียวกันนี้ จังหวัดเชียงรายยังได้เปิดพื้นที่ปลอดภัย หรือเซฟตี้โซน ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ควบคู่กับการสร้างสถานที่ปลอดภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็กอีกด้วย

ขณะที่สถานการณ์ของคุณภาพอากาศในเวลา 09.00 น.พบว่า ค่าฝุ่นละอองทั่วไปมีสภาพที่ดีขึ้นกว่าวันที่ผ่าน ๆ มา โดยเขต อำเภอเมืองเชียงราย วัดค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กพีเอ็ม 2.5 ได้ปริมาณ 78 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สาย มีปริมาณ 127 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร หลังจากเมื่อวันที่ 15 มี.ค.ที่ผ่านมา ทางกองกำลังผาเมืองและคณะกรรมการประสานงานชายแดนส่วนท้องถิ่น หรือ ทีบีซี ฝ่ายไทย ได้เดินทางไปประชุมหารือนอกรอบกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายประเทศเมียนมาที่ จังหวัดท่าขี้เหล็ก ตรงกันข้ามอำเภอแม่สาย ซึ่งได้รับการยืนยันจากทางการท้องถิ่นเมียนมา ว่าจะเร่งรณรงค์และเข้มงวดในการลดการเผาให้มากขึ้น ขณะเดียวกันทางฝ่ายไทยได้จัดอุปกรณ์ดับเพลิงและกำลังพลพร้อมประสานกับฝ่ายเมียนมาเพื่อเข้าไปช่วยเหลือในการดับไฟตามจุดสำคัญตามตะเข็บชายแดนร่วมกันอีกด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
17/03/63