เทศบาลเมืองจันทบุรี รวมพลังครู พนักงาน ผู้นำชุมชน ร่วมทำหน้ากากอนามัยผ้า แจกประชาชนป้องกันไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยในชีวิต

เทศบาลเมืองจันทบุรี รวมพลังครู พนักงาน ผู้นำชุมชน ร่วมทำหน้ากากอนามัยผ้า แจกประชาชนป้องกันไวรัสโควิด-19 สร้างความมั่นใจ และความปลอดภัยในชีวิต

วันนี้ ( 17 มี.ค.63 ) ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เทศบาลเมืองจันทบุรีข้าราชการครูสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี พนักงานเทศบาล และตัวแทนผู้นำชุมชน อสม.เทศบาลเมืองจันทบุรีกว่า 100 คน ได้ร่วมกันจัดทำ หน้ากากอนามัยแบบผ้าเพื่อเตรียมแจกจ่ายฟรีแก่ประชาชนในพื้นที่ โดยนางสุกานดา สุทธิพัฒนกุล นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองจันทบุรี กล่าวว่า ครั้งนี้เป็นการรวมพลังบุคลากรทางการศึกษาจากดรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 และ 2 ศูนย์เด็กเล็ก เจ้าหน้าที่ตัวแทนของแต่ละหน่วยงานในสังกัด แกนนำ อสม. ตัวแทนผู้นำชุมชนจาก 17 ชุมชน

เข้ามาเรียนรู้ และฝึกการผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า โดยจะทำต่อเนื่องไปจนกว่าสถานการณ์ความต้องการหน้ากากอนามัยที่ขาดตลาดจะกลับเข้สู่ภาวะปกติ หรือ สถานการณ์การณ์ไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายลง โดยหน้ากากอนามัยที่จัดทำขึ้นจะมีการแจกจ่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป และ นักท่องเที่ยว ฟรี และจะขยายผลความรู้สู่ชุมชน และ ครอบครัว เพื่อได้ทำหน้ากากอนามัยป้องกันโรคต่อไป เป็นการลดและประหยัดภาระค่าใช้จ่ายเนื่องจากหน้ากากอนามัยแบบผ้าสามารถซัก ทำความสะอาดก่อนนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมทั้งแนะนำให้ประชาชนป้องกันไวรัสโควิด-19 ด้วยการ กินร้อน ช้อนกลาง ( ช้อนตัวเอง ) ล้างมือ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก