โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เปิดจุดคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ อำนวยความสะดวก สร้างความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการ ลดความกังวลของผู้ป่วยทั่วไป และญาติที่มาใช้บริการ ป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี เปิดจุดคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจ อำนวยความสะดวก สร้างความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการ ลดความกังวลของผู้ป่วยทั่วไป และญาติที่มาใช้บริการ ป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายเชื้อ COVID-19

เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนที่มาขอรับบริการด้านสาธารณสุข และลดความกังวลของผู้ป่วยทั่วไปโรงพยาบาลพระปกแกล้า จังหวัดจันทบุรี จึงได้เปิดจุดคัดกรองโรคระบบทางเดินหายใจเป็นกรณีพิเศษ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้มารับบริการ ในการป้องกันการติดต่อและแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 โดยใช้พื้นที่บริเวณด้านหน้าอาคารสุขภาพ เป็นจุดคัดกรองชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดจะคลี่คลาย สำหรับขั้นตอนการคัดกรองของผู้มาใช้บริการที่มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ เหนื่อยหอบ หรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีความเสี่ยง จะถูกส่งตัวหรือเข้ามาคัดกรอง

ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย ก่อนส่งต่อไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อทำการเช็คประวัติว่าเข้าข่ายหรือไม่ตามแบบคัดกรองของกระทรวงสาธารณสุข พร้อมให้คำปรึกษา หากพบว่ามีอาการหรือเข้าขั้นกลุ่มเสี่ยง ทางโรงพยาบาลได้วางมาตรการพร้อมเตรียมพื้นที่รอบรับเพื่อกักตัวไว้ Admid ตามช่องทางพิเศษที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มาใช้บริการปกติ แต่หากตรวจสอบประวัติแล้วไม่พบว่าต้องสงสัย ไม่เข้าเกณฑ์ จะได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้านี้ พร้อมแนวทางการปฏิบัติตัว ที่ผ่านมามีประชาชนที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจเข้ามาคัดกรองแต่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ป่วยไข้หวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แนะนำตามอาการหากผู้ป่วยต้องการพบแพทย์ก็จะส่งต่อไปตามขั้นตอนปกติ ส่วนผู้เข้าข่ายที่มาคัดกรองบางรายที่มาจากกลุ่มเสี่ยงแต่ก็ไม่มีอาการ เจ้าหน้าที่ได้แนะนำก่อนอนุญาตให้กลับบ้านและมีเจ้าหน้าที่ เวชกรรมสังคม ติดตามอาการอย่างใกล้ชิด ขณะที่ข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี ยังไม่พบผู้ป่วย COVID-19 มีเข้าเกณฑ์ส่งตรวจหาเชื้อ 27 ราย แต่ก็ไม่พบเชื้อทั้ง 27 ราย

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก