ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดมอบรางวัลแก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจดีเด่นประเภทต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดมอบรางวัลแก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจดีเด่นประเภทต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ

/PALANCHAI TV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน


เมื่อวันนี้ 13 มี.ค. 2563 เวลา 16.30 น. ณ ห้องประชุมโรงแรมวันโอวัน ต.เหนือเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด พ.ต.อ. ดร. พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด จัดประชุมข้าราชการตำรวจในสังกัดสภ.เมืองร้อยเอ็ด จำนวน 295นาย ที่แบ่งงานออกเป็น 6 ฝ่าย ได้แก่ งาน สำนักงานกองกำกับการ,งานฝ่ายปราบปราม,งานฝ่ายสอบสวน,งานฝ่ายสืบสวน,งานอำนวยการ,และงานจราจร เพื่อมอบนโยบายประจำเดือน พร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ตำรวจของทุกฝ่าย เพื่อสนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอเมืองร้อยเอ็ด ของ 15 ตำบล ภายใต้การตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ นายวีระวิทย์ เนตรขันธ์ ประธานกรรมการ กต.ตร.สภ.เมืองร้อยเอ็ดและคณะ

โดยในวันนี้ยังมีการมอบรางวัลแก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจดีเด่นประเภทต่างๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ด อีกด้วย รางวัลที่มอบได้แก่

1.พิธีมอบประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการตำรวจ ที่ปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 6 นายดังนี้ 1.พ.ต.ท.ประสาท ฤทธิแสง รอง ผกก. (สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด,2.ร.ต.อ.นิคม ตาลเลี่ยม รอง สวป.สภ.เมืองร้อยเอ็ด,3.ร.ต.อ.นรินทร์ศักดิ์ รักความซื่อ รอง สว.(สอบสวน)ฯปฏิบัติหน้าที่งานจราจร สภ.เมืองร้อยเอ็ด,4.ด.ต.ฉัตรชัย ศรฉัตรารักษ์ ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวน สภ.เมืองร้อยเอ็ด,5.ด.ต.บริรักษ์ กลับประโคน ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ปฏิบัติหน้าที่งานอำนวยการ สภ.เมืองร้อยเอ็ด,6.ด.ต.หญิง ดวงใจ สุดสน ผบ.หมู่ (ป.)ฯ ปฏิบัติหน้าที่ธุรการงานสอบสวน สภ.เมืองร้อยเอ็ด

2.พิธีมอบโล่แก่ข้าราชการาตำรวจ ที่มีคะแนนสูงสุด จากการฝึกอบรมยิงปืน เมื่อวันที่ 11-12 มีนาคม 2563 ณ สนามยิงปืน มทบ.27 ประเภทชาย-หญิงดังนี้

อนึ่ง ได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ไพโรจน์ มังคลา ผบก.ภ.จว.ร้อยเอ็ด ได้ฝึกซ้อมยิงปืนในครั้งนี้ด้วย

ประเภทชาย ได้แก่ ลำดับที่1.ด.ต.ยอด พิริหาญ ผบ.หมู่ (จร.) สภ.เมืองร้อยเอ็ด 300 คะแนน+6X,ลำดับที่2.ด.ต.กันตินันท์ อุปัชญาย์ ผบ.หมู่ (สส.) สภ.เมืองร้อยเอ็ด 300 8tcoo+4X,ลำดับที่ 3 ร.ต.อ.ชนินทร์ บุญสา รอง สวปฯปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวน สภ.เมืองร้อยเอ็ด 300 คะแนน+3X

ประเภทหญิง ได้แก่ 1.ลำดับที่1.จ.ส.ต.หญิง กันยพัชร์ คำจันทร์คุณากร ผบ.หมู่ (สส.)ฯ ปฏิบัติหน้าที่ อก.(การเงิน) 290 คะแนน,2.ลำดับที่ 2 ร.ต.ท.หญิง ธัญชนก ชมชายผล รอง สว. (สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด ได้ 260 คะแนน,3.ลำดับที่ 3 ร.ต.ท.หญิง ปติณญา เชียร์สวัสดิ์ รอง สว(สอบสวน) สภ.เมืองร้อยเอ็ด ได้ 240 คะแนน+1X

***หมายเหตุ คือ เป้าตรงกลางหน้าอก


/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว