ชาวบ้านสร้างฝายชลอน้ำเพื่อทดน้ำใช้การเกษตรประปาหมู่บ้าน

อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์ ข่าว
ชาวบ้านสร้างฝายชลอน้ำเพื่อทดน้ำใช้การเกษตรประปาหมู่บ้าน17 มีนาคม 2562 เวลา 1200 น
น้ำปิงบางตอนเริ่มแห้งแล้ว สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยน้ำปิง ทั้งประปาหมู่บ้าน การเกษตร โรงพยาบาลเชียงดาว ที่ต้องอาศัยน้ำปิงในการอุปโภคและบริโภค จึงต้องร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อสร้างฝายดันน้ำให้สูงเพื่อจะสามารถนำเครื่องสูบน้ำมาใช้สูบขึ้นทำประปาหมู่บ้านและสูบใช้แปลงเกษตรที่กำลังจะแห้งตาย โดยการนำของนายประมุน กุณาย้อง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 บ้านดอน และ นายพลรบ ประธานราษฎร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านศรีสะอาด ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้รวมพลังความสามัคคีของประชาชนประมาณ 100 คน

 

กลุ่มผู้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร กลุ่มผู้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านหน่วยงานท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้การสนับสนุนกระสอบบรรจุทรายและราษฎรทั้ง 2 หมู่บ้านร่วมมือ จัดทำฝายกั้นน้ำปิงพื้นที่สองหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านดอน หมู่ที่ 15 บ้านศรีสะอาด ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ บริเวณที่ใช้เครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้าน เครื่องสูบน้ำของโรงพยาบาลเชียงดาว ซึ่งได้ใช้น้ำในจุดนี้ในการอุปโภค เพื่อให้ราษฎรมีน้ำประปาหมู่บ้านใช้ในช่วงฤดูแล้ง พร้อมทั้งให้ราษฎรสามารถมาบรรทุกน้ำในบริเวณนี้ นำไปใช้ในครัวเรือนในช่วงฤดูแล้ง เพื่อสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในการขาดแคลนน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนี้