ศุลกากรคุมเข้มวันเดียวจับกระเทียมกว่า 3 หมื่นกิโลกรัม

ศุลกากรคุมเข้มวันเดียวจับกระเทียมกว่า 3 หมื่นกิโลกรัม

ศรีสะเกษ/เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ตามที่นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร ได้มีนโยบายมุ่งเน้นในการปกป้องสินค้าเกษตรภายในประเทศ โดยได้มอบหมายให้นายพงศ์เทพ บัวทรัพย์ รองอธิบดีกรมศุลกากร และนายพร้อมชาย สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 เข้มงวดกวดขันในการปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ศุลกากร ฝ่ายสืบสวนและปราบปราม ส่วนควบคุมทางศุลกากร สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดศรีสะเกษ ได้บูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันในการตรวจสอบสินค้าเกษตรที่มีการควบคุมการนำเข้าและขนย้าย ประเภทหอม และกระเทียม โดยในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ได้ร่วมกันวางแผนตรวจค้นรถบรรทุก 12 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 71-8849 พระนครศรีอยุธยา บริเวณถนนหมายเลข 226 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ผลการตรวจค้นพบ “กระเทียม” บรรจุกระสอบ กำเนิดต่างประเทศ จำนวน 780 กระสอบ น้ำหนักรวม 15,600 กิโลกรัม และในเวลาช่วงเย็นวันเดียวกันได้ทำการตรวจรถยนต์ 12 ล้อ ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลขทะเบียน 71-7736 สงขลา บริเวณถนนสายศรีสะเกษ-ยางชุมน้อย ต.น้ำคำ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ผลการตรวจค้นพบ “กระเทียม” บรรจุกระสอบ กำเนิดต่างประเทศ กระสอบละ 20 กิโลกรัม น้ำหนักรวม 18,075 กิโลกรัม รวมน้ำหนักทั้งหมด 33,675 กิโลกรัม

โดยคนขับได้ให้การว่ารับบรรทุกกระเทียมดังกล่าวต้นทางจากตลาดไท จังหวัดปทุมธานี เพื่อมาส่งปลายทางที่จังหวัดศรีสะเกษ จากการตรวจสอบโดยละเอียดพบว่ากระเทียมดังกล่าวมีเอกสารใบขนสินค้าแสดงการนำเข้าถูกต้อง แต่ไม่มีหนังสืออนุญาตการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ แต่อย่างใด
กรณีดังกล่าวจึงเป็นการฝ่าฝืนประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ ฉบับที่ 9 พ.ศ. 2564 เรื่อง การควบคุมการขนย้ายกระเทียมที่นำเข้าจากต่างประเทศ เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 มาตรา 25(4)(7) และมาตรา 37 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง สภ.เมืองศรีสะเกษ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงาน