สระแก้ว – เวียนเทียนรอบองค์พระพุทธมงคลวิมลบูรพาโสภิต พระพุทธรูปคู่เมืองสระแก้ว เนื่องในวันมาฆบูชา

สระแก้ว – เวียนเทียนรอบองค์พระพุทธมงคลวิมลบูรพาโสภิต พระพุทธรูปคู่เมืองสระแก้ว เนื่องในวันมาฆบูชา

สระแก้ว – จังหวัดสระแก้ว จัดพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา รอบองค์พระพุทธมงคลวิมลบูรพาโสภิต พระพุทธรูปคู่เมืองสระแก้ว ณ บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ในงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ปี 2565
เมื่อเวลา 18.30 น.วันที่ 16 ก.พ.65 ผู้สื่อข่าวรายงานที่บริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว นายปริญญา โพธิสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วย นางเยาวรัตน์ โพธิสัตย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจังหวัดสระแก้ว ร่วมพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระพุทธมงคลวิมลบูรพาโสภิตพระพุทธรูปคู่เมืองสระแก้ว เนื่องในวันมาฆบูชา วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งเป็นวันที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า จำนวน 1,250 มาเฝ้าพระพุทธเจ้า ณ วัดเวฬุวัน เมืองราชคฤห์ แคว้นมคธ โดยมิได้นัดหมายกันและพระสงฆ์ทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์
” ขณะเดียวกัน จังหวัดสระแก้ว ได้จัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว ประจำปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 12-18 ก.พ.65 ณ เวทีกลางบริเวณอุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ซึ่งมีการจัดกิจกรรมหลากหลายชนิด การแสดงราตรีผ้าไทย รวมใจเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว และมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ ลุ้นโชครับรางวัล ที่ร้านมัจฉากาชาด มีรางวัลใหญ่ ๆ เช่น มอเตอร์ไซต์ ออกทุกคืน สักการะบูชาหลวงพ่อทอง เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงนิทรรศการเสมือนจริง จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นิทรรศการหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน

อย่างไรก็ตาม ภายในงานดังกล่าวยังมีศูนย์อาหารสะอาดรสชาติอร่อย การแสดงและจำหน่วยผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP การแสดงเดินแบบ ราตรีผ้าไทย การประกวดร้องเพลงจากผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และคืนสุดท้ายในวันที่ 18 ก.พ.จะมีการลุ้นการออกรางวัลสลากกาชาด รางวัลที่ 1 ซึ่งเป็นรถยนต์โตโยต้า 1 รางวัล โดยงานสืบสานวัฒนธรรมเบื้องบูรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว จัดขึ้นภายใต้มาตรการในการป้องกันจากโรคโควิด-19 เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนสินค้าผลิตภัณฑ์ของชุมชนและหารายได้ เพื่อใช้ในกิจกรรมสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากสาธารณภัยต่าง ๆ และให้การสงเคราะห์ราษฎรที่ยากจน ของกาชาดจังหวัดสระแก้วต่อไป.

..นายยุทธนาพึ่งน้อยผู้สื่อข่าวจังหวัดสระแก้ว