พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสานผู้ประกอบการภแม่ฮ่องสอนาคกลางรับซื้อผักสด เชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับผู้ประกอบการนอกพื้นที่

🔴 พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประสานผู้ประกอบการภแม่ฮ่องสอนาคกลางรับซื้อผักสด เชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับผู้ประกอบการนอกพื้นที่

========
🔻🔻🔻🔻

นางสาวยุพา นาคา พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน สหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน อุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันวางแผนการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน

โดยความคืบหน้าขณะนี้ได้ประสานผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคกลาง เข้ามารับซื้อผักกาดขาว กะหล่ำปลี และผักอื่น ๆ เพื่อส่งเข้าร้านอาหารในภาคกลาง โดยผู้ประกอบการได้เข้ามาเจรจากับเกษตรกรประมาณ 20 คน ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน (นายประสิทธิ์ เลาหลื่อ) บ้านไมโครเวฟ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เมื่อวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2565 เกษตรกรเสนอให้ผู้ประกอบการรับซื้อผักกาดขาวตัดแต่งหน้าสวน ในราคากิโลกรัมละ 10 บาท ทั้งนี้จะได้มีการเจรจาในรายละเอียดต่อไป

ขณะเดียวกันพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประสานผู้ประกอบการในภาคกลาง เพื่อรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ จากจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีผู้ประกอบการสนใจรับซื้อเมล็ดข้าวโพดเหนียว (ป็อปคอนดอย) เมล็ดถั่วเหลือง ทั้งนี้จะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการ เพื่อเชื่อมโยงการจำหน่ายสินค้าเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับผู้ประกอบการนอกพื้นที่

นอกจากนี้ พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ประสานผู้ประกอบการรับซื้อผักสดส่งเข้าห้างโมเดิร์นเทรด และผู้แปรรูปสินค้าเกษตร ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อหารือและวางแผนการผลิต การตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับภาคเอกชน ผู้แทนเกษตรกร/สหกรณ์ และหน่วยงานราชการในจังหวัดต่อไป