อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เปิดนิทรรศการถ้ำหลวงจำลอง เพื่อให้เป็นจุดเรียนรู้เหตุการณ์กู้ภัยระดับโลก พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ววันนี้

อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน เปิดนิทรรศการถ้ำหลวงจำลอง เพื่อให้เป็นจุดเรียนรู้เหตุการณ์กู้ภัยระดับโลก พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวแล้ววันนี้

เมื่อเช้าวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ที่อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการถ้ำหลวงจำลอง โดยมี นายชิดชนก สุขมงคล ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการมรดกอาเซียน พร้อมผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ อุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ภาคภาคีเครือข่าย หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนภาคเอกชน เข้าร่วมพิธีอย่างคับคั่ง

สำหรับนิทรรศการถ้ำหลวงจำลองแห่งนี้ ได้เปิดเป็นรอบปฐมฤกษ์ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบหมายให้สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) โดยอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ได้จัดสร้างนิทรรศการถ้ำหลวงจำลอง ด้วยวิธีเทคนิคปูนปั้น-หินเทียม

สำหรับนิทรรศการถ้ำหลวงจำลอง มีความยาวประมาณ 30 เมตร ซึ่งเทียบกับระยะจริงของเส้นทางภายในถ้ำหลวงที่ได้สำรวจแล้ว ด้วยการวัดระยะทางจากปากถ้ำหลวงจนถึงเนินนมสาว ซึ่งเป็นจุดที่พบทั้ง 13 ชีวิต รวม 2,315 เมตร ตลอดเส้นทางของนิทรรศการถ้ำหลวงจำลองจะประกอบไปด้วยลักษณะทางธรณีที่อยู่ภายในถ้ำหลวง ไม่ว่าจะเป็นโถงจุดบัญชาการ สามแยก จุดที่ นาวาตรี สมาน กุนัน หมดสติขณะปฏิบัติการ และเนินนมสาว โดยมีการจัดวางหุ่นปั้นจำลองเหตุการณ์และรูปภาพจริงภายในถ้ำหลวง เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมเสมือนจริงที่อยู่ในเหตุการณ์อีกด้วย

จากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์การค้นหาและกู้ภัยเพื่อช่วยเหลือ 13 ชีวิต ที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง ในพื้นที่วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน-10 กรกฎาคม 2561 รวมระยะเวลา 18 วัน นับว่าเป็นเหตุการณ์สะท้านโลก ที่แสดงถือความร่วมแรง ร่วมมือ ร่วมใจ การรวมพลังความสามัคคี พลังความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากนานาประเทศ ที่นักกู้ภัยต่างมีจิตอาสา เพื่ออาสาเข้าร่วมปฏิบัติการในครั้งนี้ จนประสบผลสำเร็จและทั้ง 13 ชีวิตสามารถออกสู่โลกภายนอกได้อย่างปลอดภัย

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จึงได้กำหนดให้วนอุทยานถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน ยกให้เป็นอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน (เตรียมการ) ด้วยมีพื้นที่ในความรับผิดชอบมากถึง 12,000 ไร่ เพื่อการสงวน อนุรักษ์ คุ้มครอง และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ในสภาพเดิมมิให้ถูกทำลาย และเพื่อประโยชน์ของประเทศ ในการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติ หรือนันทนาการของประชาชนได้อย่างยั่งยืนต่อไป