ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำ บริเวณบ้านตลาดเมืองเก่ากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ชาวบ้านริมฝั่งแม่น้ำ บริเวณบ้านตลาดเมืองเก่ากบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วันที่ 15 ตค 63 เวลา 17.00 น. นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี นายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี นายบัญชา เชาวรินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ รอง กอ.รมน.จ.ปจ. ปลัดจังหวัดปราจีนบุรี ผู้แทน มทบ 12 และผู้แทนกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ออกตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยชุมชนบ้านตลาดเก่า และตรวจดูระดับน้ำที่มีระดับสูงขึ้น เนื่องจากมีปริมาณน้ำจำนวนมากไหลมาจากคลองพระสทึงผ่านแควพระปรง อาจส่งผลกระทบทำให้มีระดับน้ำสูงขึ้นในบริเวณชุมชนตลาดเก่าเทศบาลตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี

ในการนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงการดำเนินงานฯ ดังนี้
1. นายอำเภอกบินทร์บุรี นายกเทศมนตรีตำบลกบินทร์ และปลัดเทศบาลตำบลกบินทร์ ชี้แจงการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
2. ผู้อำนวยการโครงการชลประทานปราจีนบุรี และผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางพลวง ชี้แจงการบริหารจัดการน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
3. ผู้แทนสนง.ปภ.จ.ปราจีนบุรี ชี้แจง การเฝ้าระวัง การแจ้งเตือนสภาวะอากาศ การแจ้งเตือนอุทกภัย และการประสานหน่วยงานเพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่
ทั้งนี้ ผวจ.ปจ. ได้สั่งการให้ นอ.กบินทร์บุรี และหน่วยการที่เกี่ยวข้อง เตรียมพร้อมรับมืออุทกภัย และพร้อมให้การช่วเหลือประชาชนโดยเร็ว

/////ข่าว อลงกรณ์ คุณกิตติมานนท์ 087-8789225ปราจีนบุรี