สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทุบรี จัดโครงการอบรมการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์จากเศษพลอยและพลอยเกรดต่ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทุบรี จัดโครงการอบรมการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์จากเศษพลอยและพลอยเกรดต่ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

วันนี้ ( 16 ต.ค.62 ) ที่โรงแรมมณีจันท์รีสอร์ท จ.จันทบุรี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ พร้อมด้วยนายวรชัย รวบรวมเลิศ อาจารย์ประจำสาขาการออกแบบเครื่องประดับ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทุบรี และนักศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทุบรี ได้จัดโครงการอบรมการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับสร้างสรรค์จากเศษพลอยและพลอยเกรดต่ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าเศษพลอยและพลอยเกรดต่ำที่มีอยู่มากในจังหวัดจันทบุรีและประเทศไทย โดยการใส่ความคิดสร้างสรรค์การออกแบบแต่ละประเภทให้มีความเหมาะสมกับวัตถุดิบ เพื่อให้ชุมชนสามารถนำเศษพลอยที่เหลือจากการผลิตในกระบวนการต่างๆ และทำการส่งเสริมการขาย ขยายโอกาสทางการตลาด และยังส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดการเพิ่มมูลค่าวัสดุเศษพลอยและพลอยเกรดต่ำ / เทรนด์-แฟนชั่น ปี 2020 / การค้นหาแรงบันดาลใจ / การสร้างแบรนด์และการตลาดสำหรับสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ / หลักการออกแบบเครื่องประดับ และการสร้างภาพร่างจากเศษพลอย และพลอยเกรดต่ำ

ภาพ/ข่าว จรัล บรรยงคเสนา ผู้สื่อข่าว จ.จันทบุรี
นาย พรเทพ เขม้นเขตวิทย์ รายงานจากศูนย์ข่าวภาคตะวันออก