พช.นรา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู้วิกฤตโควิด- 19 จังหวัดนราธิวาส ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมส่งมอบต้นกล้าสมุนไพร

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

พช.นรา จัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู้วิกฤตโควิด- 19 จังหวัดนราธิวาส ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมส่งมอบต้นกล้าสมุนไพร

วันพุธที่ 16 กันยายน 2564 นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า
นายอนันต์ แสงชาตรี พัฒนาการจังหวัดนราธิวาส มอบหมายนางสาวสุนีย์ มาหะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นางพจนารถ เหล่าที ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ดำเนินงาน โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสู้วิกฤตโควิด-19 จังหวัดนราธิวาส ผู้นำการเปลี่ยนแปลงเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กิจกรรมส่งมอบต้นกล้าสมุนไพรหลากชนิด แก่ สำนักงานพัฒนาชุมชน 13 อำเภอ โดยมีพัฒนาการอำเภอและผู้แทนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน ทั้ง 13 อำเภอมาร่วมรับมอบต้นกล้าสมุนไร เพื่อนำไปมอบให้แกนนำครัวเรือนตัวอย่างในชุมชน ในการส่งเสริมให้แกนนำชุมชนใช้พื้นที่ตนเองที่มีอยู่แล้ว สร้างความมั่นคงทางอาหาร ด้วยการปลูกพืชผักสมุนไพรและพืชผักสวนครัว โดยมุ่งหวังให้แกนนำเป็นครัวเรือนตัวอย่าง ที่จะขยายผลกระจายเมล็ดพันธุ์ไปสู่ครัวเรือนอื่นๆ ในชุมชน ณ บริเวณบ้านพักพัฒนาการจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส

สำหรับชนิดต้นกล้าสมุนไพรที่นำมามอบให้ในวันนี้ ประกอบด้วย 1. ต้นฟ้าทะลายโจร 2. ต้นมะกรูด 3. ต้นกระชาย 4. ต้นกระเพรา 5. ต้นโหระพา 6. ต้นว่านหางจระเข้ 7. ต้นจิงจูฉ่าย 8. ต้นตะไคร้ 9. ต้นพริกขี้หนู 10. ต้นผักชีฝรั่ง 11.ต้นมะเขือเทศ 12. ต้นขิง 13. ต้นขมิ้น รวมทั้งสิ้น 370 ต้น

กิจกรรมในวันนี้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เกิดภูมิคุ้มกันในการดำเนินชีวิต ต่อไป

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยง จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(โควิด – 19) (ศบค.)อย่างเคร่งครัด