สาธารณสุขจังหวัดพะเยาจัดมหกรรมการจัดการระบบ สุขภาพชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีวิถีพะเยา

สาธารณสุขจังหวัดพะเยาจัดมหกรรมการจัดการระบบ สุขภาพชุมชน พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีวิถีพะเยา

ที่ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมเกทเวย์ จังหวัดพะเยา นายแพทย์ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุม และมอบเกียรติบัตรแก่บุคคลองค์กร และหน่วยงาน ที่มีผลงานดีเด่น ด้านสาธารณสุข ในงานมหกรรมการจัดการระบบสุขภาพชุมชนพัฒนาคุณภาพชีวิที่ดีวิถีพะเยา

นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า สำหรับการประชุมในวันนี้ เพื่อสรุปผลการดำเนินงานด้านสุขภาพ นวัตกรรมและแบบอย่างความสำเร็จ รวมทั้งนำเสนอความภาคภูมิใจในผลงานของบุคคลองค์กร หน่วยงาน ที่ได้ช่วยกันในการประสานพลัง ทางด้านบริหารบริการและวิชาการช่วยกันขับเคลื่อนงานที่สอดคล้องกับนโยบายจังหวัด นโยบายระดับชาติ ซึ่งกิจกรรม ประกอบด้วย การจัดบูธนิทรรศการ การเสวนาผลงานเด่น และการมอบเกียรติบัตร เชิดชูบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่มีผลสำเร็จ และแบบอย่างทางด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การคุ้มครองผู้บริโภค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพระบบบริการ สุขภาพ และการพัฒนาระบบบริหาร

โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง อาสาสมัครสาธารณสุของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวนกว่า 500 คน