ร้อยเอ็ด… โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ-27

ร้อยเอ็ด…

โครงการทหารพันธุ์ดี มทบ-27
เมื่อ151100 ส.ค.63.-พล.ต.ธวัชชัย แจ้งประจักษ์ ผบ.มทบ.27 มอบให้ พ.อ.วิรัตน์ พึ่งพิง หก.กกร.มทบ.27 และกำลังพลโครงทหารพันธุ์ดี มทบ.27 เข้าเยี่ยม ส.อ. ปฏิพล กมลอิง ปฏิบัติงานในโครงการฯ ณ รพ.ร้อยเอ็ด ตึกอายุรกรรมหญิงชั้น4ห้อง7 ซึ่งป่วยด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด ปัจจุบันอาการดีขึ้น
1.พ.ท.สมบูรณ์ ไชยขาว หน.โครงการทหารพันธุ์ มทบ.27 ได้นำกำลังพลโครการทหารพันธุ์ดี มทบ.27 เข้าศึกษาดูงาน แฟมิลี่ฟู๊ตแบงค์ ของอาจารย์ ธงชัย เทศสิงห์ เพื่อนำมาปรับใช้ในโครงการฯต่อไป

2.ตัดหญ้าริมขอบบ่อปลาข้างบ้านพ่อ
3.กำลังโครงการฯดำเนินการทำกังหันปั่นน้ำโซล่าเซล
4.กำลังโครงการฯได้ตรวจดูสภาพของแปลงแต่ล่ะพึ้นที่รับผิดชอบ เนื่องจากฝนตกตลอดทั้งวัน
5.ให้น้ำอาหารเป็ด/ไก่ ตาม รปจ.

_________:
-ขอบคุณเครดิต, พ.ท.สมบูรณ์ ช.
ศรีไพร ทูลธรรมอัพเดตสถานการณ์ข่าว/ปัจจุบันรายงาน