ตำรวจร้อยเอ็ดร่วมกับขนส่งจัดโครงการ สนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติบรมราชาภิเษกปี 2562 /PALANCHAI TVชสอท./nuk-dabvee638/0817082129-รายงาน

ตำรวจร้อยเอ็ดร่วมกับขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ดจัดโครงการ สนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปี 2562

/PALANCHAI TVชสอท./nuk-dabvee638/0817082129-รายงาน


/PALANCHAI TV/ชสอท/ฝึกกฎจราจรเยาวชนเฉลิมพระเกียรติฯ/สมนึก-ดาบวี/รายงาน-0817082129-

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนเมืองธวัชบุรี อำเภอธวัชบุรีจังหวัดร้อยเอ็ด ตำรวจร้อยเอ็ดโดยการประสานงานของนายรังสฤษดิ์ วรสีหะ ขนส่งจังหวัดสกลนคร รักษาราชการแทนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการสนามจราจรเยาวชนเสริมสร้างจิตสำนึกความปลอดภัยเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกปี 2562 ขึ้น

โดยมอบหมายให้ตำรวจร้อยเอ็ดพ.ต.อ.ดร.พัทฐกร ศาสนะสุพินธ์ ผกก.สภ.เมืองร้อยเอ็ด พ.ต.ท.ธราธิป เข่งคุ้ม รอง ผกก.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด พ.ต.ต.สุพจน์ ชูศรีทอง สว.จร.สภ.เมืองร้อยเอ็ด

มอบหมายให้ร.ต.อ.นรินศักดิ์ รักความซื่อ รองสว.สอบสวนทำหน้าที่รองสว.จร.พร้อมด้วย ด.ต.ทวีศักดิ์ ขันแก้ว และ ด.ต.เรืองยศ ภัทษ์ไพบูลย์ ผบ.หมู่งานจราจร สภ.เมืองร้อยเอ็ดได้ดำเนินการ

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ กฎจราจรและการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้องและปลอดภัยและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับน้ำใจและวินัยจราจรในการใช้รถใช้ถนนร่วมกันและรถจักรยานที่ปลอดภัย มีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จากโรงเรียนเมืองธวัชบุรี และโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ธสัชบุรี เข้าร่วมในการจัดโครงการจำนวนทั้งสิ้น 300 คน

/PALANCHAI TVชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน /0817082129-ข่าว
ด.ต.ทวีศักดิ์ ขันแก้ว จร.638-ผช.เลขาชมรมฯ/-ภาพ/รายงาน