ร้อยเอ็ด… ถนนสายหลักของชาวบ้าน (รอ.4026)อ.โพธิ์ชัย-ร้อยเอ็ด ไหล่ถนนทรุดตัว….

ร้อยเอ็ด…
ถนนสายหลักของชาวบ้าน (รอ.4026)อ.โพธิ์ชัย-ร้อยเอ็ด ไหล่ถนนทรุดตัว….
*วันนี้ 16 มิ.ย.262 นายฉลาด ขามช่วง ส.ส.ร้อยเอ็ด เขต 2 ส.จ.เขต.อำเภอโพธิ์ชัย นายก อบต.สะอาด อ.โพธิ์ขัย จ.ร้อยเอ็ดพร้อมชาวบ้าน ได้รวมตัวเชิญสื่อมวลชนสำรวจ-ตรวจสอบถนนหมายเลข ร.อ.4026 สายหลักเส้นร้อยเอ็ด-อ.เชียงขวัญและอ.โพธิ์ชัยช่วงกม.19 บ้านโปโล-ท่าเสียว

ไหล่ถนนโดนน้ำฝนไหลเซาะชำรุดทรุดตัว เกรงว่าหากมีฝนตกลงมาซ้ำอีกจะทำให้ไหล่ทางยุบเป็นบริเวณกว้าง
**ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจ-ตรวจสอบพร้อมส.ส/สจ.และชาวบ้าน จากการตรวจสอบพบว่าเมื่อช่วงต้นเดือน มิ.ย.2562 ที่ผ่านมามีฝนตกชุกหนาแน่นส่งผลให้ถนนทางหลวงชนบท หมายเลข 4026 ร้อยเอ็ดไปอ.เชียงขวัญ อำเภอโพธิ์ชัย หลัก กม. 19 ช่วงบ้านท่าเสียว-บ้านโปโล ต.สะอาด อ.โพธิ์ชัย พบว่าไหล่ถนนชำรุดทรุดตัวจากน้ำฝนไหลเซาะ เป็นระยะยาว พร้อมไหล่ถนนแคบลาดชันลึกประมาณ 60 เมตร ชาวบ้านที่ใช้รถใช้ถนน ต้องผวาเมื่อรถวิ่งสวนทางกันกลัวไหล่ถนนยุบทรุดตัวได้รับรับอันตราย
*** นายฉลาด ขามช่วง ส.ส. ร้อยเอ็ด เขต 2 พร้อมชาวบ้าน เล่าว่า อำเภอโพธิ์ชัยไม่มีทางหลวงแผ่นดินเขื่อมตัวจังหวัด ชาวบ้านต้องใช้ถนนหมายเลข ร.อ.4026 ซึ้งเป็นทางหลวงชนบทเป็นถนนสายหลักแทน อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงมาปรับปรุงซ้อมแซมหาแนวทางป้องกันแก้ไข หวั่นทรุดเพิ่มเพราะเกรงว่าหากมีฝนตกลงมาซ้ำอีกจะทำให้ไหล่ทางยุบเป็นบริเวณกว้าง อาจจะส่งผลกระทบต่อชาวบ้านใช้สัญจรไป-มา ในกิจวัตรประจำวัน…

.
ดำเนิน พรมไชยา/ถ่ายภาพ-รายงาน