นายอำเภอถ้ำพรรณรา เหมาผักชาวเกษตรซื้อใส่ตู้ปันสุขแจกผู้รับผลกระทบโควิด – 19

นายอำเภอถ้ำพรรณรา เหมาผักชาวเกษตรซื้อใส่ตู้ปันสุขแจกผู้รับผลกระทบโควิด – 19

ตู้ปันสุขในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีทั่วมากมายหลายจุด ซึ่งแต่ละจุดจะมีผู้ใจบุญทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชนที่ร่ำรวยนำสิ่งของอาหารแห้ง มาบรรจุใส่ แต่อำเภอถ้ำพรรณรา นายอำเภอใจดีสุดๆจัดเงินส่วนตัวเหมาผักสดซื้อใส่ตู้ให้ประชาชนที่เดือดร้อนจากพิษโควิด – 19 เป็นการบรรเทาความทุกข์ในเรื่องด้านอาหารในช่วงสภาวะคนตกงาน

โดยตู้ปันสุขตั้งอยู่บริเวณด่านคัดกรองโควิด ตลาดถ้ำพรรณรา ม.3 ต.ถ้ำพรรณรา อำเภอถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ในตู้นี้จะมีจำพวกพืชผักสด อาหารสดมาวางไว้ เช่นผักปลอดสารพิษที่แบ่งไว้แล้ว วางไว้ในตู้ โดยเป็นแนวคิดของนายวีระพรรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอถ้ำพรรณรา ได้นำเงินส่วนตัวนำมาเหมาซื้อผักสดๆจากชาวเกษตรกรในพื้นที่ เป็นการสร้างรายได้ให้ชาวเกษตรกรแล้วยังนำมาต่อยอดช่วงแบ่งเบาผู้รับผลกระทบโควิด- 19 ที่ได้อาหารผักสดๆของสดไปรับประทานอีกด้วย

นายวีระพรรณ สุขะวัลลิ นายอำเภอถ้ำพรรณรา กล่าวว่า ผักสดๆ ไม่มีสารพิษ เช่น ยอดแหมะ บัวบก ผักบุ้ง บวบ แตงกวา ข้าวโพด สะตอ ลูกเนียง แตงกวา ถั่วฝักยาว มีเยอะ ผม อุดหนุนชาวเกษตรกร แล้วนำมาใส่ตู้ปันสุข โดยขอให้ประชาชนหยิบแต่พอดี หยิบแต่พอกินใน 1 วัน กินหมด ค่อยมาหยิบใหม่ ไม่เอาไปเก็บตุน …เอื้อเฟื้อเผื่อคนข้างหลังด้วยเป็นการสุขใจทั้งผู้ให้ ชื่นใจถึงผู้รับ