โรงสีอรุณพัฒนา อำเภอหนองไผ่ ปันน้ำใจ แจกข้าวสาร ให้ชุมชน

โรงสีอรุณพัฒนา อำเภอหนองไผ่ ปันน้ำใจ แจกข้าวสาร ให้ชุมชน

นายพูนศักดิ์ บุ้นประสิทธิ์ชัย ประธานชมรมโรงสีเพชรบูรณ์ เจ้าของโรงสีอรุณพัฒนา เลขที่ 399 หมู่ 7 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตำบลหนองไผ่อำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมกับ เทศบาลตำบลหนองไผ่ โดยการนำ ของ นายสิริชัย จันทร์พัชรินทร์ และสมาชิก เทศบาล ตำบลหนองไผ่ ร่วมกันปันน้ำใจ ให้กับชาวบ้าน โดยนำข้าวสาร ขนาด 5 กิโลกรัม พร้อมทั้ง แอลกอฮอล์เจล สำหรับทำความสะอาดมือแบบไม่ต้องใช้น้ำ 75 เปอร์เซ็นต์ แจกจ่าย ให้กับราษฎร ในหมู่ที่ 1 หมู่ 7 หมู่ 8 และหมู่ 6 บางส่วน ในอำเภอหนองไผ่ ที่ได้รับ ในครั้งนี้ ในครั้งต่อๆไป จะแจก ไปยังหมู่ต่างๆ ซึ่งการแจกในครั้งนี้ ในสภาวะ ที่เกิดโรคระบาด ขึ้นภายในประเทศ และอำเภอหนองไผ่ ได้รับ ผลกระทบกระเทือน ทำให้ราษฎร เดือดร้อน ในเรื่องการอุปโภคบริโภค ทางด้าน เทศบาล ตำบลหนองไผ่ และทางโรงสีอรุณพัฒนา

จึงเห็นความเดือดร้อน ของประชาชนที่อยู่อาศัยในอำเภอหนองไผ่ และได้ทำการ เริ่มแจกข้าว เพื่อให้ราษฎร ได้เอาไว้ หุงหาอาหารรับประทาน พอที่จะบรรเทาความเดือดร้อนได้ บ้างบางส่วน พร้อมทั้งยังได้แจกเจลล้างมือ เพื่อทำความสะอาด โดยไม่ต้องไปหาซื้อ เพราะเจตนารมณ์ สำหรับแจกเท่านั้น ทั้งนี้ ทางโรงสี อรุณพัฒนา และทาง นายกเทศมนตรีตำบลหนองไผ่ หวังว่า คงจะบรรเทา ความเดือดร้อน ให้กับ ประชาชนในพื้นที่ได้บางส่วน และหวังว่า พวกเรา จะพยายามอยู่ในเคหะสถาน เพื่อให้ประชาชนปฏิบัติตามกำหนด พ.ร.ก. การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และหวังว่าพวกเราจะผ่าน โรคระบาด (COVID -19 ) นี้ไปได้ด้วยดี.

….ภาพ/ข่าว.. นายบุรฉัตร ศิริวัฒนาเกษม หัวหน้าศูนย์ข่าว นิตยสารตำรวจสถานีประชาชน จังหวัดเพชรบูรณ์