จังหวัดเชียงรายระดมสรรพกำลังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพคุณภาพอากาศที่กำลังมีผลกระทบต่อประชาชน

จังหวัดเชียงรายระดมสรรพกำลังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาสภาพคุณภาพอากาศที่กำลังมีผลกระทบต่อประชาชน

นายประจญ ปรัชญสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เชิญหัวหน้าส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้องร่วมกันหารือปรึกษาการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันที่กำลังปกคลุมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และยากต่อการระงับป้องกันกลุ่มฝุ่นควันที่ลอยมาจากประเทศเพื่อนบ้านและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อดูแลคุณภาพอากาศให้แก่ประชาชน และเพื่อเป็นการจัดสถานที่ปลอดภัยสำหรับสาธารณะ จึงได้หารือจัดทำ safty zone ในพื้นที่สำหรับประชาชน ทั้ง อบจ.เชียงราย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง รวมทั้งบ้านพักคนชรา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง โดยเมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563 ได้หารือที่ห้องปฏิบัติราชการสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียวราย โดยผลการหารือได้กำหนดจัดทำ safty zone เพิ่มเติมที่อาคารคชสาร อบจ.เชียงราย พร้อมจัดทำเครื่องกรองอากาศ DIY โดยได้มอบให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายทำการผลิตและติดตั้งในสถานที่ safty zone และมีกำหนดเปิดให้บริการเพื่อกระจายจุดให้บริการเพิ่มเติม ที่อาคารคชสาร อบจ.เชียงราย ตั้งแต่วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ยังติดตามผลการจัดตั้ง safty zone ในสถานที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพทุกแห่ง รวมทั้งบ้านพักคนชรา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในจังหวัดเชียงรายอีกด้วย

🍇🍍🍓🌮🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
16/03/63