โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ วางระบบความปลอดภัยการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา

โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ วางระบบความปลอดภัยการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ( COVID-19) เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสและสร้างปลอดภัยของผู้ป่วย,ญาติ,เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์ ได้วางระบบความปลอดภัย โดยได้มีการปรับทางเดิน เข้า-ออก บริเวณอาคารโรงพยาบาล 4 จุด คือ จุดที่ 1 ทางขึ้นด้านหน้าอาคารผู้ป่วยนอก จุดที่ 2 ทางเข้าโรงอาหาร จุดที่ 3 ทางขึ้นคลินิกอายุรกรรมเฉพาะทาง และจุดที่ 4 ทางขึ้นแพทย์แผนไทย โดยแต่ละจุดจะมีการคัดกรองก่อนเข้า เริ่มตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง เวลา 18.00 น. หากเป็นกรณีฉุกเฉินจะเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง

โดยผู้ที่จะเข้าในอาคารโรงพยาบาลจะมีการวัดไข้ ทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ ปั๊มวันที่ ที่ข้อมือทุกรายเพื่อเป็นการยืนยันผ่านการคัดกรองแล้ว ส่วนผู้ที่มีไข้สูงเกิน 37.5 องศา จะมีการซักประวัติเพิ่มเติมเรื่องอาการมีไข้ ไอ เจ็บคอ ประวัติการเดินทาง และเพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยการติดเชื้อไวรัส ขอแจ้งผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี และผู้ที่อายุมากกว่า 65 ปี ถ้าไม่จำเป็นขอให้หลีกเลี่ยงการมาโรงพยาบาล หากมีอาการเจ็บป่วยเป็นไข้สามรถเข้ามารับการตรวจและรักษาได้