ชาวบ้านจิตอาสา 904ร่วมใจพัฒนาทำฝายต้านภัยแล้ง

ชาวบ้านจิตอาสา 904ร่วมใจพัฒนาทำฝายต้านภัยแล้งเมื่อ เวลา. 10.00 น. ของวันที่16กุมภาพันธ์2564 ว่าที่ ร. ต. ชูชาติ. เป้กล้า. รักษาการณ์นายอำเภอสวรรคโลก นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา904พระราชทาน

วางกระสอบทรายเป็นทำนบชั่วคราวกั้นแม่น้ำยมสายเก่า บรืเวณบ้านหนองเรียง หมู่ที่ 12 ตำบลในเมือง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร เนื่องด้วยแม่น้ำยม ที่ไหลผ่านอำเภอสวรรคโลก ช่วงนี้ปริมาณน้ำไหลขาดช่วงน้ำน้อยกว่าทุกปี และจะเข้าฤดูร้อนน้ำแล้งที่จะมาถึงอีกไม่กี่เดือน

ทั้งนี้ชาวบ้านที่ได้อาศัยอยู่เขตนี้ก็ประกอบอาชีพ เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ด้วย ทางอำเภอจึงได้ขอความร่วมมือจากราษฎร์ที่อาศัยอยู่เขตนี้ออกมาร่วมด้วยช่วยกันทำเขื่อนกั้นน้ำก่อนที่ฤดูร้อนจะมาแล้วถึงไม่มีน้ำใช้ ทั้งนี้ได้มีจิตอาสาจากหลายหมู่บ้านในอำเภอสวรรคโลกมาร่วมด้วยรวมแล้วกว่า100คน

กิตติ พรดวงจันทร์สุโขทัย0821632939