ร้อยเอ็ด… ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 16 ร้อยเอ็ด เขต.3 เสียชีวิต อายุ 61 ปี

ร้อยเอ็ด…
ผู้สมัคร ส.ส.แบบแบ่งเขต พรรคชาติไทยพัฒนา เบอร์ 16 ร้อยเอ็ด เขต.3 เสียชีวิต อายุ 61 ปี
*นายฉัตรมงคล ชาติพงศ์ธร เบอร์ 16 ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง พรรคชาติไทยพัฒนา ร้อยเอ็ด เขต 3 อายุ 61 ปี บ้านเลขที่ 223 ม.1 ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด. มีอาการหน้ามืดหมดสติ ญาตินำส่ง โรงพยาบาลอำเภอโพนทองในเวลา 15.30 น.และได้เสียชีวิตในเวลาต่อมาเวลา 18.30 น.ของวันที่ 15 ก.พ. 2562 สาเหตุภาวะหัวใจล้มเหลวเฉียบพลันที่โรงพยาบาลโพนทอง ร้อยเอ็ด เขต.3 ประกอบไปด้วย 1. อําเภอโพนทอง 2. อําเภอเมยวดี 3. อําเภอหนองพอก (เฉพาะ ตําบลหนองพอก ตําบลภูเขาทอง ตําบลบึงงาม ตําบลผาน้ําย้อย ตําบลโคกสว่าง ตําบลกกโพธิ์และ ตําบลรอบเมือง)

**ทั้งนี้ นายนายฉัตรมงคล ชาติพงศ์ธร(ทนายขาว) มีอาการหายใจเหนื่อย อาการหายใจไม่สะดวก เป็นความดันดังกล่าวมานานกว่า 1 ปี และรักษามาเรื่อย ซึ่งอาการมาทรุดหนักช่วงลงพื้นที่หาเสียงลงสมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ตอนนี้ทางญาติและภรรยา(นางมนฑิชา ชาติพงศธร)ได้กำหนดการงานศพตั้งบำเพ็ญกุศลที่มูลนิธิเจ้าปู่กุดเป่ง. อาคารปุณณารมย์ ต.แวง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด. และพิธีสวดอภิธรรมตั้งแต่วันที่ 16-24 กุมภาพันธ์นี้ กำหนดฌาปณกิจ วันที่ 24…ก.พ.2562 ณ วัดป่าศรีโพนทอง อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด.***พรรคชาติไทยพัฒนา ก่อตั้งเมื่อ 18 เมษายน พ.ศ. 2551 โดยมีนายกฤต รัตนคามินี เป็นหัวหน้าพรรคคนแรก ต่อมานายชุมพล ศิลปอาชา ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค และ นายพันธุ์เทพ สุสถิร เป็นเลขาธิการพรรคกระทั่งในปี พ.ศ. 2556 นายชุมพล ศิลปอาชา หัวหน้าพรรค เสียชีวิตในขณะดำรงตำแหน่งดังกล่าว ปัจจุบันมีนางสาว กัญจนา ศิลปอาชา เป็นหัวหน้าพรรคและนาย ประภัตร โพธสุธน เป็นเลขาธิการพรรค ….
ดำเนิน พรมไชยา/รายงาน