พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี

วันนี้ (15 ม.ค.64) เวลา 11.00 น. ณ อาคารโดมวัดแจ้ง (เมืองเก่า) อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ราชูปถัมภ์ เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัยหนาว โดยมีนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาว จำนวน 500 ชุด พร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมพิธี เป็นการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชปณิธาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยของราษฎร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก ผู้ยากไร้ และทุพพลภาพที่ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ได้รับความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและเป็นระบบเมือช่วงเช้าเวลา10.30น.ได้ทำพิธีมอบ ณ.หอประชุมวัดแจ้ง อำเภอประจันตคราม

ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี เชิญผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน ไปมอบให้กับราษฎรผู้ประสบภัยหนาวในอำเภอนาดีและอำเภอเมืองปราจีนบุรี รวม จำนวน 2,000 ชุด ซึ่งเป็นไปตามพระราชประสงค์ที่ทรงห่วงใยประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากอากาศหนาว ด้วยน้ำพระราชหฤทัยทรงห่วงใยประชาชนทุกหมู่เหล่า นำความปลาบปลื้มมาสู่พสกนิกรชาวจังหวัดปราจีนบุรี นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

/////ข่าว อลงกรณ์ คุณ กิตติมานนท์087-8789225ปราจีนบุรี