ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดพิธีทำบุญประจำปี พร้อมมอบเงินสนับสนุนและบริจาคสิ่งของให้กับสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง”

“ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดพิธีทำบุญประจำปี พร้อมมอบเงินสนับสนุนและบริจาคสิ่งของให้กับสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว จ.อ่างทอง”

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ชั้น 2 หน้า The Hall Ayutthaya City Park คุณณรงค์ ด่านชัยวิโรจน์ นายกเทศมนตรีเมืองอโยธยา คุณปราณี ด่านชัยวิโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดพิธีทำบุญประจำปี 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งทางศูนย์การค้าฯ ได้นิมนต์ พระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณ หรือ ดร.พระมหาไพเราะ ฐิตสีโล เจ้าอาวาสวัดสระแก้ว ต.บางเสด็จ อ.ป่าโมก จ.อ่างทอง มาเจริญพระพุทธมนต์ชัยคาถา และเมตตารับมอบปัจจัยจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนเป็นทุนการศึกษา สนับสนุนกองทุนเพื่อการรักษาพยาบาลพระสงฆ์วัดสระแก้ว กองทุนเพื่อการรักษาพยาบาลสถานสงเคราะห์เด็ก และกองทุนการจัดการอบรมคุณธรรมจริยธรรมวัดสระแก้ว

นอกจากนี้ ทางศูนย์การค้าฯ ร้านค้าภายในศูนย์ฯ และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคสิ่งของ ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภคต่างๆ เพื่อมอบให้กับเด็กด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้าและยากจนวัดสระแก้ว โดยมีคณะผู้บริหารศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ผู้บริหารห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาอยุธยา เจ้าหน้าที่ แขกผู้มีเกียรติ และสื่อมวลชน ร่วมงาน