พลังศรัทธาร่วมเปิด “ธรรมยาตราลุ่มน้ำโขง” ครั้งที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ สานต่อศรัทธาแห่งพุทธศาสนา 5 แผ่นดิน

พลังศรัทธาร่วมเปิด “ธรรมยาตราลุ่มน้ำโขง” ครั้งที่ 2 อย่างยิ่งใหญ่ สานต่อศรัทธาแห่งพุทธศาสนา 5 แผ่นดิน

สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ชมรมโพธิคยา มูลนิธิวีระภุชงค์ และกลุ่มพันธมิตรแถบลุ่มน้ำโขง ร่วมผนึกกำลังเปิดหน้าประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญด้วยการจัดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 ร่วมเดินทางน้อมนำหลักธรรมสร้างสันติภาพใน 5 ประเทศ ทั้งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และราชอาณาจักรไทย ระยะทางรวมมากกว่า 2,000 กิโลเมตร ตอกย้ำความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตในต่างประเทศ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยพลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะผู้แทนของพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส เปิดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่พลับพลาพิธีในวัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยมี นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 กล่าวรายงาน และนายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน ร่วมให้การต้อนรับ พระมหาบุนมา สิมมาพรหม รองประธานสงฆ์แห่ง สปป.ลาว ท่านภัททันตะ จันทิมาวิวังสะ กรรมการเถรสมาคมและเลขาธิการมหาเถรสมาคมแห่งสหภาพเมียนมา , สมเด็จพระอุดมวงศา มงรา เลขาธิการเถรสมาคมแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา , พระคุณเจ้า ติช เทียน ตั้ม รองประธานสงฆ์แห่งประเทศเวียดนาม , ท่านเขียว กันนะฤทธิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงข่าวสาร แห่งราชอาณาจักรกัมพูชา , ดร.คิน ฉ่วย ประธานสมาพันธ์พุทธเถรวาทแห่งสหภาพเมียนมา , ท่านจันทรวงศ์ แสง อมาตย์มนตรี รองประธานมูลนิธิแนวลาวสร้างชาติแห่ง สปป.ลาว , นายวินัย วีระภุชงค์ ประธานมูลนิธิวีระภุชงค์ และนายชัช ชลวร ประธานชมรมโพธิคยา ที่เข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

สำหรับพิธีเปิดงานธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ผู้เข้าร่วมพิธีได้ประกอบพิธีบวงสรวง ณ พระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ และรับชมขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ขบวนแห่พระ และตราสัญลักษณ์โครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน พร้อมทั้งร่วมพิธีปลูกต้นศรีมหาโพธิ์ด้วย จากนั้น มีพระสงฆ์ 5 ประเทศกว่า 150 รูป จะเริ่มเดินทางจากวัดพระธาตุผาเงา จังหวัดเชียงราย ประเทศไทย ข้ามพรมแดนอำเภอแม่สายผ่านท่าขี้เหล็ก รัฐฉานของประเทศเมียนมา มุ่งหน้ายังเมืองเชียงตุง รัฐฉาน เมืองแห่งพระพุทธศาสนามั่นคงแห่งหนึ่งของโลก แล้วเดินทางต่อไปยังเมืองเดียนเบียนฟู จังหวัดเดียนเบียน ประเทศเวียดนาม ลัดเลาะตามไหล่เขา ซึ่งมีระยะทางไกลกว่า 300 กิโลเมตร ก่อนเข้าสู่ สปป.ลาว เพื่อทำพิธีทอดผ้าป่าและปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดผาโอ แขวงหลวงพระบาง และจุดสำคัญอีกแห่งหนึ่งคือวัดพระธาตุหลวง แห่งนครหลวงเวียงจันทน์ ก่อนจะกลับเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งพระสงฆ์ 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขงจะร่วมพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ คำชะโนด จังหวัดอุดรธานี

จากนั้น คณะธรรมยาตราได้เดินทางร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุม จังหวัดสกลนคร ต่อด้วยการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ กับคณะสงฆ์จาก 8 วัดพระธาตุ ณ พระธาตุพนม จังหวัดนครพนม และไปสิ้นสุด ณ ปราสาทนครธม จังหวัดเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ประกอบพิธีปิดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ที่จะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ รวมระยะทางกว่า2,000 กิโลเมตร และใช้ระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม ไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2562

งานธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง เกิดขึ้นด้วยพลังแห่งกุศลศรัทธาสู่การสืบสานแนวทางพระพุทธศาสนา เพื่อเผยแผ่ ปกป้อง คุ้มครองพระพุทธศาสนา ให้นำไปสู่การสร้างความผูกพันกระชับมิตร ผ่านการธรรมยาตราไปยังดินแดนแห่งพุทธศาสนาใน 5 ประเทศ ด้วยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พุทธวัฒนธรรม ประเพณี ระหว่างชาวพุทธในกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขง ถือเป็นความภาคภูมิใจสำหรับชาวพุทธทั้งไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ทั้งยังก่อให้เกิดความเชื่อมโยงอย่างลึกซึ้ง อันนำไปสู่การช่วยเหลือกันฉันท์มิตรในหลายด้าน อาทิ สัมพันธไมตรีและความมั่นคงระหว่างประเทศ ด้านสังคม วัฒนธรรมประเพณี และด้านเศรษฐกิจไปพร้อมกันด้วย
🍇🍍🍓🌮🍫🍵🍭🏺🎄🎊🎯🎭🔮🌏🏯⛽🚀🛰

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
15/10/62