ราชบุรีชาว ไท-ยวน ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ แก่พระสงฆ์ เดินบิณฑบาตจากบันไดนาค 130 ขั้น

จ.ราชบุรี/ราชบุรีชาว ไท-ยวน ร่วมกันทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ แก่พระสงฆ์ เดินบิณฑบาตจากบันไดนาค 130 ขั้น

เมื่อวันที่14 ต.ค. 62นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานนำข้าราชการ ประชาชน และชาว ไท-ยวน จ.ราชบุรี ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในเทศกาลออกพรรษาประจำปี 2562 ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่วัดนาหนอง ซึ่งเป็นวัดที่ตั้งอยู่ท่ามกลางชุมชน ไท-ยวน ต.ดอนแร่ อ.เมือง จ.ราชบุรี ที่ยังอนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง มีพระครูวินัยธร อำนาจ อนุภทฺโท เจ้าอาวาสวัดนาหนอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระภิกษุสามเณร เดินบิณฑบาตลงจากยอดเขามณฑปรอยพระพุทธบาท ซึ่งเป็นบันไดนาคมีจำนวน 130 ขั้น และเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ของชาว ไท-ยวน เคารพนับถือมาช้านาน
ทั้งนี้การทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นประเพณีที่ชาวพุทธปฏิบัติสืบเนื่องกันมา หลังจากวันออกพรรษาหนึ่งวัน เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงสู่มนุษย์โลกหลังจากที่ได้แสดงธรรมเทศนาโปรดพระมารดา

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน