แม่ทัพภาค4ประกอบอาหารปรุงสุกจ่ายประชาชนและเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกศิลปาชีพ

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

แม่ทัพภาค4ประกอบอาหารปรุงสุกจ่ายประชาชนและเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกศิลปาชีพ

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 15 ก.ย. 64 ที่สวนทักษิณารักษ์ เขตเทศบาลเมืองตากใบ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยพลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้ร่วมลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียนให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 โดยได้ร่วมกับประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ประกอบอาหารปรุงสุกเป็นเมนูกระเพราไก่ไข่ดาว จากรถครัวสนามของหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ก่อนเดินสายมอบข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มให้กับพี่น้องประชาชน ชุมชนเจ๊เหถึงหน้าบ้าน เพื่อเป็นการสร้างขวัญ และกำลังใจในการต่อสู้กับวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19

นอกจากนี้แม่ทัพภาคที่ 4 และคณะ ยังได้เดินทางเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ตลอดจนพี่น้องประชาชนที่เข้ารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส covid 19 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอตากใบ มอบข้าวกล่อง น้ำดื่ม และอุปกรณ์ในการป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 ให้กับทางเจ้าหน้าที่ พร้อมกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงานในการดูแลพี่น้องประชาชน ก่อนประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญของวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส covid 19 สร้างความตระหนักรู้ถึงมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 การใช้ชีวิตประจำวันแบบ New Normal

ต่อมาเวลา 11.30 น. พลโทเกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมด้วยพลตรี ไพศาล หนูสังข์ ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ได้ร่วมเดินทางไปยัง กลุ่มศิลปาชีพทอผ้าบ้านโคกมะม่วง ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ เพื่อพบปะเยี่ยมให้กำลังใจสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้า ในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 โดยได้พบปะพูดคุย สอบถามถึงปัญหาข้อขัดข้อง และผลกระทบต่างๆในการดำเนินงาน เยี่ยมชมผลงานการทอผ้าสำเร็จรูป และการสาธิตการทอผ้าจากสมาชิก พร้อมกันนี้ได้มอบถุงยังชีพให้กับสมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้า เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ สร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป

พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ได้กล่าวกับกลุ่มสมาชิกศิลปาชีพ พอสรุปใจความว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid 19 ทำให้สมาชิกกลุ่มศิลปาชีพทอผ้ามีความยากลำบากในการดำเนินชีวิต ด้วยความห่วงใยการดำเนินกิจกรรมต่างๆ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง จึงได้ทรงฝากความห่วงใยมายังสมาชิกทุกคนผ่านหน่วยงานราชการที่ได้เข้าถวายรายงานอย่างต่อเนื่อง ในวันนี้ดีใจที่ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียน และพบปะกลุ่มสมาชิกกลุ่มทอผ้า และด้วยสมาชิกมีอายุมากส่งผลให้มีปัญหาด้านสายตาในการดำเนินงาน คณะทำงานจะได้ทำการสำรวจข้อมูลเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป เพื่อให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปพร้อมกัน