บุรีรัมย์ นายอำเภอนำจิตอาสาซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน เพื่อผู้ยากไร้ ในโครงการ “บ้านนาโพธิ์ปันน้ำใจ”ถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหา

บุรีรัมย์ นายอำเภอนำจิตอาสาซ่อมแซม ต่อเติมบ้าน เพื่อผู้ยากไร้ ในโครงการ “บ้านนาโพธิ์ปันน้ำใจ”ถวายเป็นพระราชกุศล 12 สิงหา

นายอำเภอนาโพธิ์นำจิตอาสาชาวบ้าน ร่วมช่วยกันก่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ในโครงการ “บ้านนาโพธิ์ปันน้ำใจ” ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม บ้านให้ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสถวายเป็นพระราชกุศลเเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562

นายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอนาโพธิ์ พร้อมด้วยจิตอาสาร่วมกับ ฝ่ายปกครอง ผู้นำหมู่บ้านและชาวบ้าน บ้านนาขาม หมู่ที่ 11 ตำบล ดอนกอก อำเภอ นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ช่วยกันก่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ในโครงการ “บ้านนาโพธิ์ปันน้ำใจ” ปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม บ้านให้ประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ที่มีบ้านพักอาศัยชำรุดทรุดโทรมและขาดแคลนทุนทรัพย์ในการปรับปรุงซ่อมแซม จิตอาสาช่วยสร้างบ้านถวายเป็นพระราชกุศลแด่ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ซึ่งครั้งนี้เป็นหลังที่ 4มีจิตอาสาอำเภอนาโพธิ์ ร่วมซ่อมแซม ต่อเติม บ้านผู้ยากไร้ ให้กับ นางรำพงษ์ พันไธสง บ้านเลขที่98หมู่11บ้านนาขาม ตำบล ดอนกอก อำเภอ นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ อายุ56ปีอาศัยอยูรวมกัน 7 คน โดยมีลูก3คนหลาน3คน

นายกันวลินทร์ เมืองแก้ว นายอำเภอนาโพธิ์ กล่าวว่า ผมจึงเริ่มต้นทำโครงการสร้างบ้านเพื่อผู้ยากไร้ฯ โดยหลังนี้เป็นหลังที่ 4 ซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆ เพื่อสังคม สร้างความสามัคคีปรองดอง ก่อเกิดเป็นความสุขและรอยยิ้ม ให้กับประชาชนในเขตพื้นที่อำเภอนาโพธิ์ โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดได้มาจากการขายขยะ ไข่ ริชแบน และ อาศัยแรงกาย แรงใจ ความร่วมมือร่วมแรง ของพ่อแม่พี่น้องชาวนาโพธิ์ โดยให้ทุกคนมีส่วนช่วยเหลือกัน เอง เกิดเป็นความสุขจากการให้และ พลังแห่งความเกื้อกูลกัน ////////////////

ข่าว-ภาพ วาทิตย์ แสนธุปี จ.บุรีรัมย์