ร้อยเอ็ดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคโควิด-19แจ้งการ์ดอย่าตกเพราะมาตรการผ่อนคลายล่าสุดมีความเสี่ยงสูงเข้มมาตรการก่อนและหลังมาเรียนสถานประกอบการต้องมีไทยชนะ/PTV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

ร้อยเอ็ดที่19ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคโควิด-19แจ้งการ์ดอย่าตกเพราะมาตรการผ่อนคลายล่าสุดมีความเสี่ยงสูงเข้มมาตรการก่อนและหลังมาเรียนสถานประกอบการต้องมีไทยชนะ

/PTV/ชสอท./nuk/0817082129-รายงาน

นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 19/2563 วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เมื่อเวลา 09.00 น.เปิดเผยว่า.-

การประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ฯ ทุกสัปดาห์ เป็นการประชุมเพื่อบริหารและติดตามสถานการณ์ ตามเหตุการณ์และข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้การปฏิบัติงานในพื้นที่ สอดคล้องเป็นระบบเชื่อมโยงกับฝ่ายบัญชาการ ให้บรรลุผลสำเร็จ แม้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในประเทศไทยตัวเลขผู้ติดเชื้อจะไม่เพิ่มขึ้น แต่สถานการณ์ของทั่วโลกก็ยังไม่น่าไว้วางใจเพราะยังพบว่าผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันเดียวถึงสองแสนกว่าราย ดังนั้นสถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้จึงยังไม่ปลอดภัยและจากผลการสำรวจเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในระหว่างมาตรการผ่อนปรนพบว่าพฤติกรรมการป้องกันตนเองโดยรวมมีแนวโน้มที่ลดลง เห็นได้ชัดเจนว่า “การ์ดตก” โดยเฉพาะมาตรการการผ่อนคลายในระยะหลังเป็นกิจการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูง จึงย้ำให้ทุกคนระวังในเรื่องนี้ด้วยจึงเรียนให้ที่ประชุมได้รับทราบ และถือเป็นข้อปฏิบัติต่อไป

และมีข้อสั่งการเพิ่มเติมของผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 19/2563 วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

1. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในต่างประเทศ ยังคงน่าเป็นห่วง ประกอบกับมีบุคคลได้รับการยกเว้น พบว่าติดเชื้อโควิด-19 ในขณะที่มาพำนักในสถานที่ ซึ่งไม่ใช่สถานที่ของรัฐจัดให้ ยังไม่ทราบแน่ชัดว่า จะมีการแพร่เชื้อต่อไปหรือไม่ จึงยังคงเข้มงวดการปฏิบัติ “การ์ดอย่าตก” ในทุกกรณี

2. ให้สำนักงานขนส่งจังหวัด เจ้าหน้าที่ตำรวจ กวดขัน ตักเตือน ให้เจ้าของรถนักเรียน และนักเรียน สวมใส่หน้ากากตลอดเวลา ที่อยู่บนรถโดยสาร และให้ศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต กำชับให้ครู ได้เน้นย้ำกับนักเรียนให้พึงปฏิบัติ ในการป้องกันตนเองอยู่เสมอ อย่าประมาท “การ์ดอย่าตก”

3. จากการที่จังหวัดได้ออกตรวจเยี่ยมการปฏิบัติ เรื่อง แพลตฟอร์มไทยชนะ พบว่าผู้ประกอบการยังไม่ดำเนินการครบถ้วน 100% ของให้ ศปก.เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ศปก.อำเภอ และ ศปก.ตำบล เร่งรัดการปฏิบัติ ให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็ว

4. ผู้ประกอบการร้านอาหาร บริเวณพื้นที่ตำบลเหนือเมือง ขาดการดูแลความสะอาดหน้าร้านประกอบการของตน ในพื้นที่สาธารณะ พบก้นบุหรี่และกองดินขอบทาง และฟุตบาทเป็นจำนวนมาก ขอให้ ศปก.อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และ ศปก.ตำบลเหนือเมือง ไปจัดระเบียบทางเท้า และให้ผู้ประกอบการ รับผิดชอบพื้นที่สาธารณะหน้าร้านของตน ให้สะอาดอยู่เสมอด้วย

5. หากมีผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงจังหวัดระยองและคอนโด ที่พบมีชาวต่างชาติ ติดเชื้อโควิด-19 ให้ทีมงานสาธารณสุขทำการตรวจหาเชื้อและเฝ้าระวัง ตามมาตรการป้องกันโรคทุกราย

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว