จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี ขุดลอกท่อและทำความ สะอาด

จ.ราชบุรี/เทศบาลเมืองบ้านโป่งจังหวัดราชบุรี
ขุดลอกท่อและทำความ สะอาด

เมื่อวันที่15ก.ค.2563นายสุทิน โฆษพงศา นายกเทศมนตรีเมืองบ้านโป่ง จ.ราชบุรีคณะบริหารพร้อมด้วยนายสุรินทร์ เกตุแก้ว นายช่างโยธาชำนาญงานเทศบาลเมืองบ้านโป่งพร้อมเจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่งานป้องกันสาธารณภัย ออกสำรวจพื่นที่ในเขตเทศบาลทะลวงท่อระบายน้ำอุดตันเพื่อให้การระบายน้ำจากท่อไม่มีสิ่งปฏิกูลขวางกันช่วยระบายน้ำได้รวดเร็วเมื่อฝนตกน้ำขังไม่ให้เกิดน้ำท่วมได้โดยนำเครื่องจักรทำการฉีดล้างน้ำสะอาด เพื่อเปิดทางน้ำให้ไหลระบายสะดวก ป้องกันเกิดปัญหาน้ำท่วมขัง เนื่องจากช่วงนี้ฝนตกชุกน้ำชะล้างดินลงถนน เพื่อให้การสัญจรประชาชนสะดวกปลอดภัย

สุพจน์ วรสหวัฒน์จ.ราชบุรี/รายงาน