เรื่องเล่าข่าวเมืองปราจีน//กับชุมชนคนคนรักการพัฒนาตนเองและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน!! คนนาดี ม.10 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

เรื่องเล่าข่าวเมืองปราจีน//กับชุมชนคนคนรักการพัฒนาตนเองและเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน!! คนนาดี ม.10 ต.ทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

ศูนย์ส่งเสริมและร้านรับซื้อผลโกโก้พันธุ์ uf18 อำเภอนาดีและอำเภอใกล้เคียง

ซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการส่งเสริมทำการเกษตรผสมผสานโดยการปลูกโกโก้พันธุ์ uf18 พันธุ์ต้นกล้านี้กำเนิดอยู่ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพันธุ์ให้ลูกดกและผลโต ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรในชุมชนอำเภอนาดีที่ผ่านการอบรมศึกษาดูงานเรื่องของการปลูกโกโก้พันธุ์ uf18 และได้ทำการปลูกโกโก้พันธุ์ uf18 ในไร่ในที่สวนของตัวเองบางคนก็ปลูก ไปก็ว่า10 ไร่ 20 ไร่เพื่อเป็นตัวอย่างของการทำเกษตรผสมผสานเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวซึ่งอนาคตน่าจะเป็นรายได้หลักของการปลูกโกโก้พันธุ์ uf18 ก็ว่าได้ ซึ่งมีตลาดรองรับและมีการประกันราคาไว้ให้กับชาวไร่ด้วย

ในจังหวัดปราจีนบุรีปลูกโกโก้สายพันธุ์นี้สายพันธุ์ uf18รวมกว่า 400 ไร่แล้วโดยได้มีทางผู้นำชุมชนหรือว่าผู้ที่สนใจในเขตพื้นที่อำเภอนาดีได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อปลูกโกโก้สายพันธุ์ uf18 นี้เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้หรือเป็นรายได้เสริมในครอบครัวได้เป็นอย่างดี

ผู้สื่อข่าวได้ถามถึงรายได้ในการปลูกโกโก้พันธุ์ uf18ซึ่งทางบริษัทรับซื้อคืนในกิโลกรัมละ 30 บาท
โดยใบสัญญาประกันราคาอยู่ที่กิโลกรัมละ 30 บาท
ปลูกครั้งเดียวผลเก็บเกี่ยวได้ตลอดปีและยาวนาน30 ถึง50 ปีเลยทีเดียว

หากผู้ใดสนใจหรืออยากทำการปลูกโกโก้สายพันธุ์ uf18 สามารถติดต่อได้ที่ร้านรับซื้อที่อำเภอนาดีได้ที่นายศักดาเดช ปาประกอบ
นายพล เดชสุภาและ
นางภัทริยา ยุติธรรม
(ส่งเสริมการปลูก)
นายภวดล ทั่งทองธิราสกุล และ นางเขมภร จิตติรัตกูล
(เป็นผู้ส่งเสริมการปลูก)

บริษัท ทองกนกเทรด จำกัดเป็นผู้จำหน่ายต้นกล้าพันธุ์โกโก้ uf18โดยทางบริษัทประกันราคารับซื้อผลโกโก้ปั่น 28 กิโลกรัมละ 30 บาทและส่งเสริมการปลูกทั่วประเทศจำนวน 100,000 ไร่เท่านั้น

ติดต่อสอบถามได้ที่
ศักดิ์ดาเดช ปาประกอบ/098 9824198
คุณพงษ์พล เดชสุภา/
087 9896378
คณปู/092 293532
คุณเกรียง/082 1698464