สงขลา-สะเดา ผบ.ฉก.ร.5 /ผบ.ร.5 มอบบ้านแก่ผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน

สงขลา-สะเดา ผบ.ฉก.ร.5 /ผบ.ร.5 มอบบ้านแก่ผู้ป่วยติดเตียงตามโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน

วันนี้ 15 มิ.ย.63 กกล.เทพสตรี โดย พ.อ.อายุพันธ์ กรรณสูต ผบ.ฉก.ร.5 มอบหมายให้ ร.อ.บุญทม หวานแก้ว ผบ.ร้อย.ร.5021 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ม.3( บ.ท่าข่อย ) ต.ปาดังเบซาร์ และ จนท.อสม.บ้านท่าข่อย ได้ดำเนินการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ( COVID – 19 )

ตามโครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน หน่วยฯ ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภค – บริโภค รวมทั้ง มอบเวชภัณฑ์เจลล้างมือหน้ากากอนามัย ให้แก่ นางจาม บุญประเสริฐ อายุ 76 ปี ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ ( ผู้ป่วยติดเตียง ) ซึ่งเป็นคุณยายของ นายอุดร นะนุ้ย ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ผลัดที่ 1/56 สังกัด ร.5 พัน 3 ค่ายมหาจักรีสิรินธร ณ บ้านเลขที่ 11 ม.3 บ.ท่าข่อย ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา

โดยโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันนี้ ทางหน่วยเฉพาะกิจกรมทหาราบที่ 5 ได้จัดทำมาตลอด ทั้งการช่วยเหลือ ผู้ยากไร้ ไม่มีที่อยู่อาศัย ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก ภัยธรรมชาติ ต่างๆในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

@มณีรัตน์ แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา