ร่วมปันสุข…..มณฑลทหารบกที่ 32 พร้อม นายอำเภอเมืองลำปาง จิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้กำลังประชาชน…

ร่วมปันสุข…..มณฑลทหารบกที่ 32 พร้อม นายอำเภอเมืองลำปาง จิตอาสา ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ยากไร้ ให้กำลังประชาชน…

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 62 มณฑลทหารบกที่ 32 พื้นที่ อ.เมืองลำปาง จว.ลำปาง ร่วมกับ นายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอเมืองลำปาง, ฝ่ายปกครอง ปลัดอําเภอเมืองลำปาง, กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลบ่อแฮ้ว จิตอาสาพระราชทาน ” เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ ” ร่วมกันมอบบ้านพร้อมทั้งมอบสิ่งของ อุปโภคบริโภค และให้กำลังใจผู้ยากไร้ นายสุนทร แก้วฟูสาย อายุ 50 ปี ณ บ้านเลขที่ 215 บ้านท่าล้อ ม.9 ต.บ่อแฮ้ว อ.เมืองลำปาง จว.ลำปาง ตามโครงการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัย แก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส ” บ้านปันสุข ” อำเภอเมืองลำปาง ภายใต้ขับเคลื่อนวาระ ” ลำปางสร้างสรรค์ ปันสุข ”