กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ประจำพื้นที่อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ/ผอ.สถานศึกษา/นายกเทศบาล/กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรจิตอาสาอำเภอเสริมงาม ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน

เมื่อ 14 มิ.ย.62 กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 17 ประจำพื้นที่อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง ร่วมกับ หน.ส่วนราชการ/ผอ.สถานศึกษา/นายกเทศบาล/กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรจิตอาสาอำเภอเสริมงาม ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและปลูกต้นไม้ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยมี นายทรงธรรม สวาสดิ์ธรรม ผวจ.จังหวัดลำปาง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วม 500 คน ณ อ่างเก็บน้ำห้วยส้ม บ.ห้วยส้ม ม.9 ต.ทุ่งงาม อ.เสริมงาม จ.ลำปาง