มณฑลทหารบกที่ 32 พื้นที่ อ.แม่ทะ จว.ลำปาง ร่วมกับ อำเภอแม่ทะ , อบต.หัวเสือ , สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง และ รด.จิตอาสาในพื้นที่ อ.แม่ทะ ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

เมื่อ 14 มิ.ย.62 มณฑลทหารบกที่ 32 พื้นที่ อ.แม่ทะ จว.ลำปาง ร่วมกับ อำเภอแม่ทะ , อบต.หัวเสือ , สภาเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง และ รด.จิตอาสาในพื้นที่ อ.แม่ทะ ร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ป่าชุมชนห้วยแม่ไร่ บ้านก้อม ม.1 ต.หัวเสือ อ.แม่ทะ จว.ลำปาง โดยมี นาง สุรีย์ มาปลูก นายอำเภอแม่ทะ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วม จำนวน 200 คน