กองทัพภาคที่ 3 โดย กองพลทหารราบที่ 4 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 อ.ไทรงาม ร่วมกับ กอ.รมน.จว.กำแพงเพชร จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกำจัดผักตบชวา จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 19/2562

เมื่อ 14 มิ.ย. 62 กองทัพภาคที่ 3 โดย กองพลทหารราบที่ 4 กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 อ.ไทรงาม ร่วมกับ กอ.รมน.จว.กำแพงเพชร จัดกำลังพลเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการกำจัดผักตบชวา จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 19/2562 ณ บ.จิกราด ม.7 ต.หนองไม้กองฯ โดยมี นายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร พร้อมด้วย นายก อบจ.กำแพงเพชร , นายอำเภอไทรงาม , หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกำแพงเพชร , หัวหน้าส่วนราชการ อ.ไทรงาม หัวผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น ประชาชน และจิตอาสา อ.ไทรงาม เข้าร่วมพิธีประมาณ 300 คน