จังหวัดร้อยเอ็ด บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562

จังหวัดร้อยเอ็ด บริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562

ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร่วมทำความดีบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก ประจำปี 2562
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น.นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย คณะกรรมการเหล่ากาชาด และสมาชิกเหล่ากาชาด ที่ ร่วมกับโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เนื่องในงาน “วันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562” ภายใต้ Slogan “Safe blood for all. โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ” โดยเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวจังหวัดร้อยเอ็ดร่วมใจกันทำความดีบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พร้อมรับ “เสื้อยืดวันผู้บริจาคโลหิตโลก” เป็นที่ระลึกสำหรับผู้บริจาคโลหิต ที่ หอประชุม “ฮักแพง-เบิ่ง-แงง-กัน” โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมี นายชอบ ธาระมนต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย นำคณะครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร่วมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตาเป็นจำนวนมาก ได้โลหิต 132 ยูนิต คิดเป็น 59,400 ซีซี ดวงตา 80 ราย อวัยวะ 79 ราย
นางนงรัตน์ คงเกษม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า วันที่ 14 มิถุนายน เป็นวันผู้บริจาคโลหิตโลก เป็นวันที่ระลึกถึง ดร.คาร์ลแลนด์ สไตเนอร์ ชาวออสเตรียผู้ค้นพบหมู่โลหิตระบบเอบีโอ ครั้งแรก มีความสำคัญอย่างยิ่งต่องานบริการโลหิตทั่วโลก องค์การอนามัยโลก( WHO) สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ(IFRC) และองค์กรด้านงานบริการโลหิตได้เชิญชวนให้กาชาดทั่วโลก จัดกิจกรรมเฉลอมฉลองเพื่อขอบคุณผู้บริจาคโลหิต และจัดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลดปี2562 ภายใต้ Slogan คือ “Safe blood for all. โลหิตปลอดภัย ทั้งผู้ให้และผู้รับ” สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ หอประชุม “ฮักแพง-เบิ่ง-แงง-กัน” โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างเวลา 08.00-12.00น.
การผู้บริจาคโลหิตถือเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกคนมีส่วนร่วม มีจิตเป็นกุศลในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษยชาติ หากได้บริจาคโลหิต เป็นประจำทุก 3 เดือน จะส่งผลทำให้มีปริมาณโลหิตสำรองที่เพียงพอ และปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ และเป็นการบริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ตามเป้าหมายขององค์การอนามัยโลกให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในปี ค.ศ.2020 ภายในงานยังมีกิจกรรมรับบริจาคอวัยวะ และดวงตาจากเหล่ากาชาดจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมจัดเลี้ยงเครื่องดื่มและของว่างหลังการบริจาคโลหิต นอกจากนี้ยังมี บริษัทฯ ห้างร้าน มีจิตอันเป็นกุศลตั้งโรงทานแจกฟรี “ของหวานน้ำแข็งไส” แก่ผู้ที่มาบริจาคโลหิตทุกคนอีกด้วย

//////////////////////////
ศรีไพร ทูลธรรม ทีมสำนักข่าว
คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ
อำนวย ระดาบุตร บก.ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด