ทหาร“ติดตั้งตู้ปันสุข” เพื่อมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค

อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
นายสำราญ แสงสงค์. ข่าว
ทหาร“ติดตั้งตู้ปันสุข” เพื่อมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค

15 พฤษภาคม2563เวลา 1000 น
ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ พร้อมคณะ
ได้ร่วมกัน“ติดตั้งตู้ปันสุข” เพื่อมอบสิ่งของอุปโภค-บริโภค ให้กับประชาชนในพื้นที่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดย ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ดำเนินการติดตั้ง “ตู้ปันสุข“ บริเวณศาลารอรถผู้โดยสารประจำทาง ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่

ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะมีประชาชน ที่ขาดแคลน และอยู่ห่างไกล ที่ได้รับการเจ็บป่วย จะเดินทางมาทำการรักษา ณ โรงพยาบาลนครพิงค์ ผนวกกับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 มารอรับสิ่งของอุปโภค-บริโภคเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ยังมีผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ร่วมแบ่งปันสิ่งของ เครื่องอุปโภค-บริโภค โดยการเติมความสุขเป็นสิ่งของภายในตู้ปันสุข เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอีกช่องทางหนึ่ง