รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

รองแม่ทัพภาคที่ 3 และคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย

เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2562 พลตรี ณัฐวุฒิ ชุณหะนันท์ รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 3 /รองผู้บัญชาการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่ 3 และคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนบริเวณสี่แยกคลองตาล อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 เพื่อให้การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมมอบสิ่งของเพื่อเป็นการให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน และตรวจสอบสภาพความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วย

โดยจังหวัดสุโขทัยเน้นการดำเนินตามมาตรการบังคับใช้กฎหมายอย่จริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น ซึ่ง 7 วันแห่งความปลอดภัย จังหวัดสุโขทัยมีการเรียกตรวจค้นและดำเนินคดีตามกฎหมาย 11,052 คน เป็นคดีเมาแล้วขับ 127 คดี (ศาลพิพากษากำหนดเงื่อนไขคุมประพฤติ ความผิดคดีเมาขับ 36 ราย) ส่งผลให้สถิติการสูญเสียในช่วงเทศกาลลดลงกว่าปีที่ผ่านมา

ขอบคุณภาพและข้อมูล จาก สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย