กลุ่มก้าวหน้าชิงนายกและสมาชิกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดชูทางเลือกใหม่โปร่งใสพัฒนา/PTV/ชสอท./สมนึก-ประธาน/0957579184-รายงาน

กลุ่มก้าวหน้าชิงนายกและสมาชิกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดชูทางเลือกใหม่โปร่งใสพัฒนา

/PTV/ชสอท./สมนึก-ประธาน/0957579184-รายงาน

ทนายโก้ พงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล เบอร์1 ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ดและสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำทีมผู้สมัครครบทุกเขตทั้ง3เขต ส่วนใหญ่อาชีพทนาย ลงพื้นที่ปราศรัยย่อย ตามกลุ่มเป้าหมาย โดยแนะนำตัวผู้สมัครนายกเบอร์1,สมาชิกเขต1เบอร์1 3 4 5 6,เขต2เบอร์1 2 3 4 5 13,เขต3เบอร์1 2 3 4 13 14 และนำนโยบายของกลุ่มก้าวหน้ามาชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง นโยบายทำทันที เต็มที่เพื่อบ้าน เทศบาลก้าวหน้า เป็นนโยบายที่เป็นรูปธรรมที่แตกต่างจากกลุ่มคู่แข่งคือกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นที่มีผู้สมัครอดีตทีมเดิมที่หมดวาระ นำโดยนายบรรจง โฆษิตจิรนันท์ เบอร์2และมีผู้สมัครสมาชิกครบที้ง3เขตได้เบอร์สมัครเหมือนกันคือเบอร์ 7 8 9 10 11 12 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าของร้านค้ากิจการต่างๆทายาทนักการเมืองท้องถิ่น

โดยในการกาบัตรนั้น มี2ใบ คือเลือกนายกฯและเลือกสมาชิก ใช้สิทธิเลือกตั้งในวันที่28มี.ค64

ในเย็นวันอาทิตย์ 14มีค64นี้ ณ ถนนข้าง ศสมช. ชุมชนจันทร์เกษม เขต3 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ทนายโก้ พงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล เบอร์1ผู้สมัครนายกเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นำทีมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั้ง6คน คือเบอร์1 2 3 4 13 14เพื่อแนะนำตัวให้ผู้มีสิทธิกลุ่มเป้าหมายประมาณ100คน และชี้แจงนโยบายของกลุ่มที่ทำได้ทันที ได้รับความสนใจมาก เขต3มีกลุ่มก้าวหน้าสมัคร6คน คือ หมายเลข1นายถวิล จันทร์สุนีย์,หมายเลข2ดร.ไพบูลย์ ปัจจัยโค,หมายเลข3นายศุภมงคล พรประสิทธิ,หมายเลข4นายนวพล ฉ่ำมณี,หมายเลข13นางสาวหทัยรัตน์ ตั้งกิตติ์ตระกูล,หมายเลข14นายพงษ์เทพ เผ่าสำราญ
ในการปราศรัยหาเสียงนั้น ช่วงแรกๆเป็นการแนะนำตัวผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั้ง6คน คือ เบอร์1 2 3 4 13 14 จากนั้นเวลาประมาณ 19.00น. ทนายโก้ พงศ์กรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเบอร์1 ได้ขึ้นปราศรัย โดยแรกๆได้แนะนำประวัติตัว ประวัติการศึกษา จบปริญญาตรีทางกฎหมาย ปัจจุบันเป็นประธานสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นอาชีพที่หารายได้เลี้ยงตัวเองและครอบครัว ไม่เป็นหนี้ ไม่เคยโกงทุจริตคอรับชั้นใดๆ ตั้งใจกระทำความดีเพื่อเป็นแบบอย่างให้ลูกๆ


ชี้แจงนโยบายที่เป็นปัญหาในพื้นที่เขต3แห่งนี้ ได้แก่ปัญหาน้ำท่วมถ้าผมเป็นนายกเทศมนตรีจะแก้ปัญหาโดยทำการระบายน้ำได้ดีกว่านี้ ปัญหาน้ำเน่าเสียคลองรอบเมือง น้ำเน่าเสียเกิดปลาตาย จะทำแหล่งบำบัดน้ำเสีย ปัญหารถติด จะทำรถเมล์สายต่างๆเพื่อให้ลูกหลานไปโรงเรียนได้ปลอดภัย สร้างเทศบาลเป็นเทศบาลนคร ให้มีตู้น้ำสาธารณะ สร้างศูนย์สุขภาพสำหรับผู้สูงวัยในทุกชุมชน สร้างสนามกีฬาเทศบาลกลาง ให้ลูกหลานได้ออกกำลังกายห่างไกลยาเสพติด มีพื้นที่นันทนาการ ติดกล้องCCTVให้ครอบคลุมทุกพื้นที่สร้างความปลอดภัยให้ชุมชน เปิดแอปพลิเคชั่นรับเรื่องร้องเรียนในการช่วยแก้ปัญหาความเดือดร้อน เปิดข้อมูลเทศบาลเพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ จัดหาถังขยะและลดค่าเก็ยขยะ สร้างความสะดวกในพื้นผิวจราจรเพิ่มพื้นที่ขาวดำในการจอดรถให้มากขึ้น แสงสว่างไม่เพียงพอจะจัดหาแบบพลังงานแสงอาทิตย์ลดค่าใช้จ่าย จะยกระดับมาตรฐานโรงเรียนเทศบาลมีที่เรียนเพียงพอไม่ต้องเสียเงินเข้าเรียน ตนเองมีความสุจริตทั้งชีวิต ไม่กินสินบาทคาดสินบน เข้าใจความลำบากประชาชน ผมขอเป็นแจ่ว ดีกว่าเป็นป่นเพราะไม่บูดเหมือนป่น อยู่ได้นานคงทนเหมือนการสร้างความดี วันที่28มีนาคมนี้ ให้โอกาสผมและทีมงานกลุ่มก้าวหน้าเข้าไปรับใช้ในสภาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด โปรดเลือก ผมทนายโก้ เบอร์1 และทีมงานเบอร์1 2 3 4 13 14 ยกทีม ทำงานเต็มที่เพื่อบ้าน เทศบาลก้าวหน้า นโยบายทำทันที ทางเลือกไหม้ โปร่งใส ตั้งใจ พัฒนา สุดท้ายถ่ายรูปร่วมกับชาวบ้านพร้อมชู1นิ้วเบอร์1 เป็นนายกเทศมนตรีคนใหม่

/PALANCHAI TV/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0957579184-รายงาน