จังหวัดน่าน ประชุมเสนอแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับอำเภอและระดับจังหวัดน่าน

จังหวัดน่าน ประชุมเสนอแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับอำเภอและระดับจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 พลตรี จิรเดช กมลเพ็ชร รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ร่วมกับ นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมรับฟังการเสนอแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับอำเภอและระดับจังหวัดนน่าน โดยมี นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระเจ้าสุริยะพงศ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน

ในการประชุมมีการเตรียมความพร้อมของหน่วยงาน ตามมาตรการ 4 พื้นที่ 5 การจัดการบริหาร ร่วมถึงการใช้ แอพลิเคชั่น measure map จะใช้ในการวัดระยะและบอกพิกัด ถ่ายภาพมุมสูง ในการติดตามสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่าน