ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ ลงพื้นที่นราธิวาส เปิดท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการ Puzzling Things เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชาวนราธิวาส

นราธิวาส/ข่าว-นูอารีซ๊ะ ยะยือริ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศธ ลงพื้นที่นราธิวาส เปิดท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการ Puzzling Things เพื่อสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมอุดมปัญญา ยกระดับการศึกษาและคุณภาพชีวิตของชาวนราธิวาส

นายอับดุลนัสเซอร์ หะมิ พัฒนาการอำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส เปิดเผยว่า ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดท้องฟ้าจำลอง และนิทรรศการ Puzzling Things ณ อาคารดาราศาสตร์ศูนย์วิทยาศาสตร์ เพื่อการศึกษานราธิวาส อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายสุชาติ ถาวระ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานราธิวาส นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร เลขาธิการ กศน. ดร.ชนินทร วรรณวิจิตร รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องร่วมกิจกรรม
ซึ่งมีพญ.เพชรดาว โต๊ะมีนา ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทย และนายสุกรี มะเต๊ะ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทย มาร่วมกับคณะ

ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า อยากให้ชาวนราธิวาสในทุกช่วงวัย ทุกครอบครัวมาใช้บริการที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ แห่งนี้ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆที่ใฝ่ฝันอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ในอนาคต ก็จะได้มีความรู้พื้นฐานและเป็นการสานฝันทำให้ทุกคนได้เข้าถึงวิทยาศาสตร์ได้อย่างเรียบง่าย และเข้าใจได้ง่าย

พร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนการจัดการเรียนการสอนของ กศนโดยบุคลากรเองก็มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอน ออกแบบการสอนในเรื่องระบบสาระสนเทศ ซึ่งนักศึกษา กศน.ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจแบ่งกลุ่มตามความชำนาญของนักศึกษาเองให้เหมาะสมกับหลักสูตรขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรตามอัธยาศัย อยู่แล้ว รวมถึงการส่งเสริมด้านโครงงาน เพื่อพัฒนาความรู้ความสามาถของนักเรียนนักศึกษาและเยาวชนในพื้นที่ด้วย