ครูมัธยมร้อยเอ็ดรวมใจจัดการแข่งขันกีฬาสพม27ลีกคัพ2020ลีกฟุตบอลสำหรับนักเรียนเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้รักสามัคคีมีน้ำใจเป็นกีฬาชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล5หมื่นบาท

ครูมัธยมร้อยเอ็ดรวมใจจัดการแข่งขันกีฬาสพม27ลีกคัพ2020ลีกฟุตบอลสำหรับนักเรียนเพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์รู้รักสามัคคีมีน้ำใจเป็นกีฬาชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล5หมื่นบาท

/PTV/ชสอท./สมนึก/0817082129-รายงาน

เมื่อวันนี้ 14 ต.ค. 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม อินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27 ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด ดร.อดุลศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม27 เป็นประธานพร้อมด้วย ดร.บัณฑิต ประสิทธินอก เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด นายถวาย เจริญศรี รอง.ผอ.สพม.27 นายธนา โด่งพิมาย รอง.ผอ.สพม.27 แถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุ 18 ปีชิงชนะเลิศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27 ประจําปี 2563 ชื่อการแข่งขัน มัธยมศึกษาสพม 27 ลีกคัพ 2020 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 หรือ 1th The Secondary Educational Service Area Office 27 Leaque Cup 2020 หรือ 1th SESAO 27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต27 เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ รู้รักสามัคคี มีน้ำใจเป็นกีฬา ชิงถ้วยเกียรติยศและเงินรางวัล5หมื่นบาท

โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ร่วมกับ นายนพดล ศรีระกิจผู้อำนวยการโรงเรียนวังหลวงวิทยาคม อุปนายกสมาคมครูสุขศึกษาและพลศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลนักเรียนรุ่นอายุ 18 ปีชิงชนะเลิศสพม 27 ประจําปี 2563 ชื่อมัธยมศึกษาสพม 27 ลีกคัพ 2020 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลทำให้เกิดประสิทธิภาพ กับผู้เรียนเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ ให้ผู้เรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีอารมณ์สุนทรีย์กับการเล่นกีฬา พัฒนาและส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬาฟุตบอลอย่างเต็มศักยภาพ

จัดการแข่งขันระหว่างวันที่ 10 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อเปิดโอกาสและส่งเสริมให้เยาวชนนักเรียนที่มีทักษะ ด้านกีฬาฟุตบอลได้มีโอกาสร่วมการแข่งขันและยัง สามารถพัฒนาทักษะฟุตบอลให้ดียิ่งขึ้น,เพื่อให้ผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์,เพื่อสร้างความสามัคคีมีสุนทรีภาพ ด้านกีฬาและพัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ

รับสมัครระหว่างวันที่ 10 ถึง 30 กันยายน 2563 ที่เบอร์โทร 0 4351 5369 หรือเบอร์โทร 089 944 4608 ประเสริฐ วิวาสุขุ วิธีจัดการแข่งขัน ใช้วิธีการจัดการแข่งขันแบบพบกันหมดทีมเหย้าและเยือน ในกรณีที่ทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 10 ทีมทางคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน จะพิจารณาการแข่งขันตามความเหมาะสม

ประเภทรางวัลและสิทธิประโยชน์ รางวัลชนะเลิศรับถ้วยรางวัลเหรียญเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับถ้วยรางวัลเหรียญเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลจำนวน 40,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับถ้วยรางวัลเหรียญเกียรติบัติพร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท และรางวัลอื่นๆ รวมทั้งรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยม รางวัลผู้ทำประตูสูงสุด รางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม พร้อมกันนี้ได้มีผู้ให้การสนับสนุน 14 ท่านเงินรวม 92,000 บาท อาทิดร.อดุลยศักดิ์ บุญอเนก ผอ.สพม.27 เงินสนับสนุน 10,000 บาท ดร.บัณฑิต ประสิทธิ์นอก เลขาสมาคมกีฬาฟุตบอลจังหวัดร้อยเอ็ดเงิน 10,000 บาท นายดุสิต สามิบัติ ครูโรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์เงิน 5,000 บาท นายทักษิณ สรสุทธิ์ ครูโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคมถ้วย 5 ใบ เงิน 18,000 บาท นายเทิดทูน สุจารี ผู้อำนวยการโรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยาเงิน 9,000 บาท

จำนวนทีมเข้าร่วมทำการแข่งขัน 24 ทีม จาก 60 โรงเรียน อาทิ โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม จำนวนนักกีฬาทั้งสิ้น 656 คน เจ้าหน้าที่ทีม 120 คน ทีมวางอันดับ 1 ได้แก่โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย

ดร.อดุลศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม27 ประธานกล่าวว่า.-เป็นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลแบบลีกที่ใช้เวลานาน ส่งเสริมให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รู้รักสามัคคี มุ่งสู่ความเป็นเลิศ อาชีพนักฟุตบอลมีรายได้ในอนาคต ไม่กระทบต่อเวลาเรียน การตัดสินได้มาตรฐาน ให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาทั้งผู้เล่นและกองเชียร์ ควบคุมการแข่งขันตามมาตรฐานสาธารณสุขป้องกันโรคโควิด-19 อีกด้วย

/PALANCHAI TV/MOITC/ชมรมสื่อออนไลน์IT/สมนึก บุญศรี-ประธาน/0817082129-ข่าว