ฝายชะลอน้ำแบบแกนดินซีเมนต์ความหวังของเกษตรผู้ใช้น้ำ

“ฝายชะลอน้ำแบบแกนดินซีเมนต์ความหวังของเกษตรผู้ใช้น้ำ”

พลตรี คณิศร อาสมะ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 /ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑลทหารบกที่ 38 จัดกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน สนับสนุนชมรมองค์กรผู้ใช้น้ำ อำเภอท่าวังผา และประชาชนจิตอาสา ในการร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำแบบแกนดินซีเมนต์ ซึ่งเป็นฝายที่สร้างชะลอน้ำระหว่างอ่างเก็บน้ำห้วยอีแด๊ดก่อนลงสู่แม่น้ำน่าน

ณ พื้นที่ บ้านวังว้า ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยใช้งบประมาณจากกองทุนสร้างฝายชะลอน้ำ ผ้าป่าสามัคคี แรงงานก่อสร้างเป็นจิตอาสาจากทุกภาคส่วน สำหรับกิจกรรมวันนี้เป็นการเสริมความแข็งแรงและป้องกันการกัดเซาะของน้ำทั้งตัวสันฝาย ด้านข้างด้านหน้าและท้ายฝายจนแล้วเสร็จ หากใช้เปิดใช้จะมีพื้นที่เกษตรได้รับผลประโยชน์กว่า 500 ไร่ และจะทำการส่งมอบให้กับชุมชนได้ใช้ในการกักเก็บน้ำให้ประชาชนในพื้นที่ไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้งต่อไป