สงขลา/สะเดา คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังสภาชิกสภาผู้แทนฯจัดสัมนาบรรยายผลกระทบโควิด-19ต่อเศรษฐกิจการค้าเมืองชายแดน

สงขลา/สะเดา คณะกรรมาธิการการเงิน การคลังสภาชิกสภาผู้แทนฯจัดสัมนาบรรยายผลกระทบโควิด-19ต่อเศรษฐกิจการค้าเมืองชายแดน

คณะกรรมาธิการ การเงิน การคลัง และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จัดสัมมนาบรรยาย ผลกระทบของ โควิด-19 ต่อเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ได้รับผลกระ โดยจะเสนอให้พื้นที่ชายแดนด่านนอก เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เหมือนเมืองพัทยาโดยด่วน
ที่ห้องประชุม โรงแรม เดอะวิสต้า ด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ โฆษกคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลังฯ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พร้อมคณะจัดสัมมนาให้ความรู้ ด้านผลกระทบของ โควิด-19 ต่อเศรษฐกิจ การค้าและการท่องเที่ยวในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมี นายเรย์โนลด์ เมเยอร์ เจ้าหน้าที่ โครงการพัฒนาแห่ง สหประชาชาติ (UNDPX ) และคณะบรรยายให้ความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ เพื่อนำข้อมูลส่งให้คณะกรรมการ รัฐบาล แก้ปัญหา เนื่องจากผลจาก โควิด-19

ทำให้เศรษฐกิจการค้า จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง โดยมี หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ผู้ประกอบการ และประชาชนกว่า 600 คน จาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้
โดยผู้ประกอบการค้า โรงแรม เฉพาะพื้นที่ บ้านด่านนอก ชานแดนไทย – มาเลเซีย ที่ได้รับผลกรทบอย่างหนัก โดยจากการสำรวจเบื้องต้นพบว่า ผู้ประกอบการค้า ธุรกิจโรงแรม เป็นหนี้สถานบันการเงินแห่งเดียว กว่า 5 พันล้านบาท หากภาครัฐไม่ยื่นมือช่วยเหลือ หรือแก้ปัญหาโดยเร่งพื้นฟู บ้านด่านนอก เป็นเมืองเศรษฐกิจ และประกาศให้เป็นพื้นที่ ฟรีโซน โดยเร่งด่วน จะส่งผลให้ผู้ประกอบการ ถึงขั้นล้มละลายได้ เนื่องจากผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรม สถานบันเทิง เป็นหนี้เงินกู้ กับสถาบันการเงิน เนื่องจากปัจจุบัน หลังเกิด โควิด-19 ทำให้ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ ต้องปิดกิจการ ไม่มีรายได้ ทำให้พนักงานหลายพันคนต้องตกงาน เจ้าของธุรกิจเป็นหนี้ธนาคาร
นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ โฆษกคณะกรรมาธิการ การเงิน การคลังฯ กล่าวว่า จะนำข้อเสนอแนะ และข้อมูลที่ลงพื้นที่นำเสนอ รัฐบาล เพื่อแก้ปัญหา บ้านด่านนอก ให้เป็นเมืองเศรษฐกิจพิเศษ และปัญหาเศรษฐกิจ โดยเร่งด่วน เนื่องจากได้รับข้อมูลจากสถาบันการเงินแห่งหนึ่ง และแห่งเดียว ที่ให้ผู้ประกอบการ บ้านด่านนอก กู้ไปลงทุนกว่า 5 พันล้านบาท ซึ่งปัจจุบัน ผู้ประกอบการไม่สามารถชำระหนี้ได้

ภาพ/ข่าว พิภพ ประดิษฐ์ / มณีรัตน์แก้ววิเชียร ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสงขลา