พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34/ผบ.ศบภ.มทบ.34 เป็นประธานในการตรวจความพร้อมการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในห้วงฤดูฝน พื้นที่ จว.พ.ย. ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 62, 0900 พล.ต.เศรษฐพล เกตุเต็ม ผบ.มทบ.34/ผบ.ศบภ.มทบ.34 เป็นประธานในการตรวจความพร้อมการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย ในห้วงฤดูฝน พื้นที่ จว.พ.ย. ประจำปี 2562 ณ สนามหน้า ร้อย.มทบ.34 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จว.พ.ย. โดยมีหน่วยทหารในค่ายขุนเจืองธรรมิกราช ร่วมตรวจความพร้อมฯ จำนวน 3 กองร้อยบรรเทาสาธารณภัย ประกอบด้วย มทบ.34, ร.17, ป.พัน.17 พล.ร.7 และ มว.ซบร.สน.2 กอง สพบ.พล.ร.4, รพ.ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช, ฝสส.มทบ.34, ผยย.มทบ.34 เพื่อให้เกิดความพร้อมด้านกำลังพล, ยุทโธปกรณ์, ยาพาหนะ, และชุดบริการทางการแพทย์ตั้งแต่ยามปกติและสามารถช่วยเหลือประชาชนอย่างทันเวลาและมีประสิทธิภาพ