สตูลเตรียมพร้อมรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากมาเลเซียวันที่ 18 เมษายนนี้ วันนี้ 13เม.ย.63

สตูลเตรียมพร้อมรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากมาเลเซียวันที่ 18 เมษายนนี้
วันนี้ 13เม.ย.63

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เชิญหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอและผู้เกี่ยวข้อง มาประชุมปรึกษาหารือ ที่ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดสตูล เพื่อเตรียมความพร้อมแผนรับแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศมาเลเซียกลับประเทศ วันละ 100 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยผ่านทางด่านท่าเรือตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล และด่านวังประจัน อ.ควนโดน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่ให้เตรียมความพร้อมทุกด้าน เช่น การจัดทำประวัติของแรงงาน การตรวจคัดกรองโรค และการจัดรถโดยสารเพื่อไปยังสถานที่กักตัวที่เตรียมไว้ ตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเข้มงวด โดยแรงงานรับจ้างที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดสตูลและพื้นที่ใกล้เคียงให้ส่งตัวไปยังสถานที่กักตัวที่เตรียมไว้ภายในวันนั้น ส่วนแรงงานที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่ภาคอื่นให้นำมากักไว้ชั่วคราวที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลก่อนส่งตัวกลับภูมิลำเนาเนื่องจากยังไม่ทราบจำนวนตัวเลขแรงงานที่แน่ชัดที่เดินทางเข้ามาทา งด่านจังหวัดสตูล

นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวว่า ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า ได้แจ้งมาให้จังหวัดต่างๆที่มีชายแดนทั่วประเทศว่า มีแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศจะเดินทางเข้ามาในวันที่ 18 เมษายน 2563 ซึ่งจังหวัดภาคใต้มีแรงงานไทยเดินทางผ่านด่านสุไงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ด่านเบตง จังหวัดยะลา ด่านสะเดา จังหวัดสงขลา และด่านตำมะลัง กับด่านวังประจัน ของจังหวัดสตูล โดยจะเดินทางผ่านจังหวัดละ 100 คนต่อวัน โดยจะเริ่มทยอยเดินทางเข้ามาในวันที่ 18 เมษายน เป็นต้นไป สำหรับกลุ่มแรงงานที่จะเดินทางเข้าในในพื้นที่นั้น จะต้องมีใบรับรองแพทย์ ได้รับใบรับรองจากสถานทูตหรือสถานกงสุล ประเทศมาเลเซีย และรายชื่อที่รับรองจากกระทรวงต่างประเทศ ตอนนี้ได้กำหนดให้ทุกคนที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย ก็จะต้องถูกนำไปกักตัวตามระบบ โดยอำเภอต่างๆได้เตรียมสถานที่กักตัวตามภูมิลำเนาของกลุ่มแรงงานไว้เรียบร้อยแล้ว ก็ขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่ากลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่ได้มีการตรวจคัดกรองโรคแล้วระดับหนึ่ง แต่ก็ต้องมีการกักตัวไว้ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล กล่าวเพิ่มเติมว่า โดยวันนี้ได้มีการประชุมเตรียมการรับพี่น้องแรงงานคนไทย ซึ่งเมื่อเข้ามาถึงที่ด่านแล้ว คณะแพทย์ก็จะมีการตรวจคัดกรองก่อนว่ามีไข้หรือไม่ ถ้าตรวจวัดแล้วมีไข้หรือมีอาการที่เสี่ยงก็จะนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที หากไม่มีไข้ก็จะผ่านกระบวนการของตม. โดยจะมีเจ้าหน้าที่จากอำเภอต่างๆ มารับเพื่อไปกักตัวสถานที่เตรียมไว้เพื่อดูอาการต่อไป อย่างไรก็ตามทางภาครัฐก็จะดูแลแรงงานเหล่านี้อย่างดี ในฐานะที่เขาเป็นคนไทยที่เดินทางไปทำมาหากินต่างแดน ส่งเงินมาเพื่อดูแลเลี้ยงครอบครัว ได้อยู่ได้กินได้ใช้ สำหรับมาตรการกักตัวนั้นทางจังหวัดได้ดำเนินการอย่างเข้มข้น มีเจ้าหน้าที่ และคณะแพทย์ ควบคุมดูแลสุขภาพ ซึ่งหากเจ็บไข้ก็จะส่งตัวมายังโรงพยาลสตูล หรือโรงพยาบาลสนามทันที จึงขอให้พี่น้องได้ไว้วางใจในจุดนี้

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล