นายอำเภอผู้กำกับจับกลางดึกไม่ยอมเข้าบ้านผืน พรก.ฉุกเฉิน

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
สำราญ แสงสงค์ ข่าว
นายอำเภอผู้กำกับจับกลางดึกไม่ยอมเข้าบ้านผืน พรก.ฉุกเฉิน

14เมษายน 2563 เวลา01.00 น
เวลาประมาณ 01.00 น.โดยการอำนวยการของ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่, พ.ต.อ.ชลเทพ ใหม่ไชย ผกก.สภ.แม่อาย ,พ.ต.ท.กิตติพงษ์ ชัยอนันต์ ผบ.ร้อย ตชด.334, พ.ต.ท.ประทีป เสียงดัง รอง ผกก.ป.ฯ,พ.ต.ท.ภควันต์ ขันติพิทักษ์กุล สวป.สภ.แม่อายฯ ,พ.ต.ท.นพดล ตันมาดี สว.(สอบสวน)สภ.แม่อายฯ
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมประกอบด้วย ร.ต.อ.ประทีป วงค์แพทย์ รอง สวป.ฯ, ร.ต.อ.ชัยกฤต ใหม่ดี รอง สวปฯ ,ด.ต.วสิน ยุทธเลิศ , ด.ต.คนองฤทธิ์ สิทธิพร, ด.ต.ปิยณัฐ ธรรมจักร ,ส.ต.ท.ธีราณัฐ ปัญญากา เจ้าหน้าที่ร้อยตชด.334 ประกอบด้วย ร.ต.อ.อดุลย์ คงคล่อง รอง ผบ.ร้อย ตชด.334 ,ร.ต.อ.ชนวัฒน์ มาปัน , ส.ต.ท.เจษฎา รินเขียว , ส.ต.ท.วิจิตรกร คะวะนา , ส.ต.ท.จักรพงษ์ ภาไรแก้ว , ส.ต.ต.นุกุล จันทร์แก้วพา , ส.ต.ท.ฉันฑิต ศรีวิชัย , ส.ต.ท.ธนภัทร รอเกตุ , ส.ต.ท.อภิรักษ์ อินต๊ะปัญญา , ส.ต.ท.เกียรติพิทักษ์ แก่นการ , ส.ต.ต.คมกริช บุตรตา เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองประกอบด้วย นายสมภพ หน่อแก้ว ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง , มญ.ธิติพงค์ จันทาวงค์ , อส.วรวิทย์ อ่อนละมูล , อส.ทศพร ทองหล้า

จับผู้ต้องหา 3 ราย 3 คน การกระทำที่ฝ่าฝืน ข้อกำหนด ออกความในมาตรา9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 2 เมษายน 2563 ข้อ 1ตามมาตรา 18 พรก.ฉุกเฉิน ระบุว่า ผู้ใดฝ่าฝืนข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกมาตรา 9 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับจึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฏหมายแล้ว